شــــــــــعــيـــــــــــر

سـيك سـري إنـدرڤـور

دار الـسـلام الـقـيـام

SYAIR

SIAK SRI INDRAPURA DÃR AL-SALÃM AL-QIYÃM

Oleh SPN. DRS. AHMAD DARMAWI, M.Ag.

A. MUQADDIMAH

001. Dengan Bismillah sebermula kata

Membasahi lidah semogalah pokta

Limpah Rahmat-Nya ke alam semesta

Taufiq dan Hidayah-Nya nan hamba pinta

002. Dengan Bismillah syair dimanqul

Hikayat dan kisah riwayat berqaul

Merangkai peristiwa sejarah dibuhul

Berdasar kenyataan fakta disimpul

003. Hikmah Bismillah sejarah dibayan

Berkat kalimah Malik al-Dayan

Rahman dan Rahim-Nya sepanjang zaman

Cantik Indah-Nya sungguhlah hasnan

004. Kepada Nabi Sayyid al-Salam

Beserta keluarga shahabat ikram

Thabi’ Thabi’in ‘Ulama muhtaram

Bersama Auliya mujahid Islam

005. Shalawat dan Salam terucap serta

Nabi dan keluarga sahabat merata

Do’a arwah disampaikan nyata

Kepada nan hilang mendahului kita

006. Berkat ucapan shalawat salam

Syair ditekat qiyas bersulam

Bertenun sejarah syair di qalam

Siak Indrapura Dar al-Salam al-Qiyam

007. Dihimpunlah huruf membentuk kata

Merangkai peristiwa beralaskan fakta

Mengulas sejarah berdasarkan data

Semoga jelas sebarang berita

008. Berawal Alif hinggalah ke Ya

Tersusun syair mutiara cahaya

Madah digubah maknanya kaya

Siak Indrapura negeri auliya

009. Rangkai peristiwa sedia digubah

Siak bermadah syair diwarkah

Siak Indrapura negeri kamilah

Semoga kaya sebarang khazanah

010. Siak Indrapura Dar al-Salam al-Qiyam

Demikianlah tajuk syair disulam

Bertenun sejarah songket muhtaram

Berdedai budaya badarul alam

011. Siak Sri Indrapura syair dikata

Bukannya dongeng tetapi cerita

Kisahnya shahih riwayatnya nyata

Beralaskan sejarah berdasarkan fakta

012. Syahdan dibuka lembaran riwayatnya

Tersebut prihal negeri Siak namanya

Sri Indra pura sebutan lengkapnya

Dar al-Salam al-Qiyam kamilatnya

013. Sejarah Siak riwayatnya nyata

Berbagai kitab menukil serta

Perihal negeri tahta permata

Melalui syair hamba berwarta

014. Sejarah Siak sejak dahulu kala

Dari kerajaan tumbuh bermula

Hingga kemerdekaan demikian pula

Kembali diungkap sedia kala

015. Ayuhai ikhwan hamba serukan

Kepada nin tuan hamba harapkan

Terkhilaf bicara mohon maafkan

Tersalah sejarah mohon betulkan

016. Yang segenggam patut digunungkan

Yang setitik baiknya dilautkan

Yang pendek elok dipanjangkan

Yang panjang potong singkatkan

017. Yang sebungkah bila digunungkan

Yang setetes jika dilautkan

Yang baik kan menjadi pedoman

Yang buruk kan menjadi sempadan

018. Sejarah tersurat dalam maknanya

Baik dan buruk jelas bedanya

Terpulang maklum pembaca sekaliannya

Mengambil tauladan serta i’tibarnya

B. SEBELUM SIAK BERNAMA SIAK

019. Tersebutlah negeri di bawah angin

Sebelah Timur Tanjung Comorin

Hindia depan arahnya alamin

Tujuan migrasi Melayu bermustautin

020. Penduduk Nusantara generasi pertama

Proto Melayu bangsanya bernama

Bermigrasi ke Nusantara waktunya lama

Ras Wedda demikianlah nama

021. Gelombang pertama terjadi migrasi

Sekitar dua ribu lima ratus Sebelum Masehi

Hingga seribu lima ratus Sebelum Masehi

Ke wilayah Nusantara tujuan migrasi

022. Bilakah masa awal mulanya

Tiada pasti bilakah masanya

Di negeri mana daerah tujuaannya

Tiada tentu tempat pastinya

023. Menurut dugaan migrasi manusia

Penghuni pertama di Tenggara Asia

Berasal dari belakang benua Hindia

Di sekitar kaki pegunungan Himalaya

024. HR van Heekeren berpendapat syahda

Proto Melayu adalah ras wedda

Dengan Austroloide migrasi ada

Negrito dan Melanisia sama berada

025. Mereka datang diawalnya waktu

Setelah zaman es berakhir tentu

Di zaman mesoliticum mengikut waktu

Pendukung awal budaya zaman Batu

026. Penghuni pertama Nusantara kita

Sisa keturunan masih ditemui fakta

Akit dan Laut Sakai diperkata

Talang Mamak dan Bonai pun serta

027. Di Pantai Timur Pulau Sumatra

Lautan Cina di Selatan mara

Terhampar negeri indra pura

Negeri bahari sungai bermuara

028. Sebelum siak bernama siak

Sungai Jantan namanya suak

Belum dihuni sebarang puak

Berhutan belukar dipenuhi semak

029. Sebelum Siak namanya disebutkan

Siak masih bernama Sungai Jantan

Ketika wilayah belumlah bertuan

Datanglah manusia memulai kehidupan

030. Sewaktu nenek masih makan keluang

Sewaktu gagak masih putih tak berbelang

Tersebutlah suatu negeri luas terbentang

Alur sungainya dalam berarus tenang

031. Di sekitar wilayah daerah Siak

Orang Sakai ‘lah lama bertapak

Penduduk asli masih berjejak

Hingga sekarang masihlah tampak

032. Sakai hidup dalam darurat

Hidup selingkung di hutan lebat

Berladang berburu kerja dijabat

Menyara hidup kaum kerabat

033. Ketika migrasi kedua terjadi

Tigaratus tahun Sebelum Masehi

Mereka menjadi penduduk pribumi

Dengan kebudayaan yang agak tinggi

034. Deutro Melayu bangsa bernama

Melayu Muda disebutkan nama

Kebudayaan maju serta perima

Datang mendesak penduduk lama

035. Masa beredar waktupun berganti

Tepian sungai berpenghuni pasti

Di Sungai Jantan negeri bersebati

Berkembang pesat sudahlah pasti

036. Demikian kisah zaman dahulunya

Sungai Jantan panjang sejarahnya

Karena terbatas berita tentangnya

Cukup sekian hamba menceritakanya

C. SIAK SEBELUM JADI KERAJAAN SIAK

1. SIAK DI BAWAH KEKUASAAN MELAKA

037. Shahibul hikayat ada berkata

Raja berkuasa pemerintahan bertata

Sultan Mansyur Syah nama dikata

Maharaja Melaka Sultan bertahta

038. Adapun akan Sultan Mansyur Syah

Adalah putera Sultan Muzaffar Syah1

Sultan nan adil memegang amanah

Kerajaannya besar namanya masyhurah

039. Pada pemerintahan Baginda Sultan

Kekuatan Melaka sangat diperhitungkan

Laksamana terkemuka menjadi andalan

Hang Tuah beserta saudaranya sekalian

040. Arakian Sultan memberi perintah

Menyerang Siak kuasai wilayah

Taklukan Permaisura2 yang berdaulah

Kepada Melaka tak mau menyembah

041. Sultan menitahkan Seri Awadani3

Sang Jaya Pikrama juga menyertai

Sang Surana ikut mengiringi

Ikhtiar Muluk ikut menuruti

042. Enampuluh kelengkapan dibawa siaga

Tiga puluh lancaran bertiang tiga

Beberapa hari tiada terduga

Ke negeri Siak mereka kan berlaga

043. Hulu balang Maharaja Permaisura

Terkejut mendapati armada tidak terkira

Menyampaikan berita pada Maharaja

Kelengkapan Melaka menyerang segera

044. Permaisura memerintah Mangkubumi

Tun Jana Pakibul namanya menteri

Menghimpun pasukan dan hamba abdi

Rakyat Siakpun turut dipersenjatai

045. Pasukan Permaisura berusaha melindungi

Di tepian sungai kota Siak dibentengi

Serang menyerang silih berganti

Pasukan Siak banyaklah yang mati

046. Karena pasukannya mati berkaparan

Permaisura langsung memimpin peperangan

Mengerahkan seluruh kekuatan pasukan

Mempertahankan Siak habis-habisan

047. Melihat Permaisura memimpin peperangan

Ikhtiar Muluk4pun memasuki pertempuran

Dipanahnya Permaisura satu berketepatan

Menembus dada menyebabkan kematian

048. Melihat Permaisura mati terkulai

Pasukannya pecah bercerai berai

Armada Melaka bersorak sorai

Siak dikuasai hingga ke balai

049. Sedang anak Maharaja Permaisura

Megat Kudu namanya tertera

Kepada Seri Awadani dibawa segera

Dibawa ke Melaka ditawan lara

050. Ke negeri Melaka sampailah segera

Sultan Mansyur Syah menyambut gembira

Para panglima dihadiahi sejahtera

Hulu balang semua sama setara

051. Ikhtiar Muluk diarak keliling negeri

Persalinan dan hadiah banyak diberi

Sedangkan kepada Seri Awadani

Diangkat sebagai Perdana Menteri

052. Kepada tawanan tidaklah aniaya

Megat Kudu dipersalinkan patutnya

Kemudian dinikahkan dengan puterinya

Raja Mahadewi demikianlah namanya

053. Megat Kudu kemudian dirajakanya

Di Negeri Siak tahta tempatnya

Sultan Ibrahim gelar masyhurnya

Tun Jana Pakibul jadi Mangkubuminya

054. Bertahun-tahun lama waktunya

Melaka menjadi induk pemerintahannya

Kepada Melaka Siak takluk adanya

Hingga kerajaan Johor menggantikannya

2. HANG TUAH KE TANAH SIAK

055. Di Siak Megat Kudu menjadi Raja

Sedang di Melaka yang jadi Maharaja

Sultan Alaiddin Riayat Syah nama dieja

Amarnya syahda kebijakannya dipuja

056. Alaiddin Riayat Syah Sultan berperi

Baginda gemar mengelilingi negeri

Sembang meronda seorang diri

Mengawal lingkungan di malam hari

057. Keamanan rakyatnya aman terpatri

Terutama pengawalan keamanan negeri

Baginda menghukum penyamun dan pencuri

Banyaklah yang mati di tangannya sendiri

058. Menurut cerita shahibul hikayat

Sultan Ibrahim raja berdaulat

Di negeri Siak tempat wilayat

Kepada Melaka menjunjung daulat

059. Adalah seorang berbuat kesalahan

Kepada Ibrahim Baginda Sultan

Pada Tun Jana Pakibul ia perintahkan

Membunuh pesalah sebagai hukuman

060. Berita tersebut sampai ke Melaka

Sultan Alaiddin Maharaja Melaka

Mendengar berita Baginda murka

Karena tercoreng arang ke muka

061. Tersebab menghukum tanpa sepengatahuannya

Dipandang salah menurut adatnya

Mesti ditegur menurut patutnya

Atau dihukum menurut kadarnya

602. Diperintahlah Hang Tuah Laksamananya

Ke negeri Siak untuk memeriksanya

Sesampainya di Siak Tuan pun bertanya

Pada Tun Jana Datuk Mangkubuminya

063. Tun Jana Pakibul menjawab tanya

Ianya mengikut titah Sultannya

Kerana pesalah durhaka lakunya

Kepada Sultan* makhdum junjungannya

064. Mendengar Tun Jana menjawab kata

Hang Tuah murka tiada terkata

Sultan Ibrahim pun ditemui serta

Setelah berhadap Hang Tuah berkata:

065. Tiada berbudi kiranya tuan

Tak ubah umpama orang hutan

Tiada tahukah cara kebiasaan

Sehingga adat tiada diperhatikan

066. Menghukum bunuh tanpa memberitahukan

Ke negeri Melaka pada Baginda Sultan

Hendak merajalelakah kiranya tuan

Di Siak ini dengan tak berpatutan

067. Sultan Ibrahim dan pembesar kerajaan

Tiada berani menyahut perkataan

Terhadap Hang Tuah mereka segan

Kerana ianya kepercayaan Sultan

068. Ketika Hang Tuah akan kembali

Ke negeri Melaka melaporkan peri

Keadaan sebenar yang terjadi

Sultan Ibrahim mohon diampuni

069. Pada Sultan Ibrahim Tuah berkata

Kemaafan Baginda misti dipinta

Sultan Alauddin penguasa tahta

Perbuatlah surat sebarang kata

GLOSARI

070. Setelah beberapa hari Tuah di Siak

Sebelum ke Melaka pulang bertolak

Berbagai hadiah ditampik tidak

Hang Tuah dipersalin selengkap tegak

071. Sultan Ibrahim berkirim suratlah

Kepada Maharaja mengangkat sembah

Memohon maaf kerana tersalah

Tanpa musyawarah hukum dititah

072. Demikian adat Melayu suatu ketika

Jangankan di dalam negeri Melaka

Tidak memberi tahu Baginda murka

Apalagi di negeri taklukan Melaka

3. KEKUASAAN MELAKA PINDAH KE JOHOR

073. Sultan Alaidin Syah Maharaja Melaka

Menyerang Pekantua titahnya pokta

Seri Nara Diraja pemimpin pasukan terkemuka

Pekantua dapat dikuasai Melaka

074. Baginda Sultan mengangkat puteranya

Di Pekantua Munawar Syah dirajakannya

Sejak itu nama Pekantua digantinya

Pekantua Kampar nama kerajaannya

075. Ketika Sultan Alaiddin wafat bersyahda

Raja Muhammad menggantikan Baginda

Menjadi Maharaja Melaka Persada

Sultan Mahmud Syah gelaran Baginda

076. Sewaktu Mahmud Syah jadi rajanya

Baginda tega membunuh saudaranya

Raja Zainal nan elok parasnya

Tersebab banyak perempuan menyukainya

077. Mahmud Syah kelakuan menyalah

Merebut paksa Tun Tijah5

Juga berkehendak meminang serakah

Putri Gunung Ledang gairahnya tumpah

078. Baginda pulalah yang berbuat sumbang

Dengan Istri Tun Biajit6 tercoreng arang

Tun Fatimah7 pun dinikahi garang

Setelah membunuh ayah dan suami orang

079. Hanya kerana berahikan Tun Fatimah

Bendahara Sri Maharaja berupaya mencegah

Bendahara dibunuh dengan alasan fitnah

Bagitu juga Tun Ali suami Tun Fatimah

080. Setelah membunuh Bendahara Sri Maharaja

Dengan alasan yang dibuat sengaja

Qadha dan Qadar jatuh ke raja

Melaka dilanggar Peringgi mudah sahaja

081. Dikala agama dan adapt tiada bermuka

Armada Peringgi menyerang Melaka

Alfonso d’Albuquerque8 siangkara murka

Tahun lima ratus sebelas jatuhlah Melaka

082. Sultan bersama dengan puteranya

Raja Ahmad demikian namanya

Ke daerah Riau menyingkir akhirnya

Pekantua Kampar jadi tujuannya

083. Baginda dinobat ketika di Kampar

Menjadi Sultan dua tahun bereda

Akhirnya mangkat Raja nan Akbar

Nnan Hilang digelar Marhum Kampar

084. Baginda digantikan oleh puteranya

Raja Ali sang Putera Mahkotanya

Setelah dinobat menurut adatnya

Sultan Alaiddin Riayat Syah Dua masyhur gelarnya

085. Setelah beberapa lamanya ada

Tun Perkasa diangkat Baginda

Sebagai Mangkubumi pendamping Baginda

Dianugrahi gelar sebagai Raja Muda

086. Untuk pekerjaan nan selanjutnya

Sultan meninggalkan Pekantua

Ke Kuala Johor tempat tujuannya

Mendirikan kerajaan baru disana

087. Setelah tapak kerajaan didirikan

Johor berkembang sangat mengesankan

Sampailah ajal yang ditaqdirkan

Diganti Putera Sultan yang meneruskan

088. Kerajaan Johor penerus kerajaan Melaka

Begitu pula bekas taklukan Melaka

Ke Sultan Johor tak berani durhaka

Termasuklah Siak mnundukkan muka

089. Di negeri Siak ditunjuk penguasanya

Kerajaan Johor yang menjadi induknya

Hubungan keduanya seperti sebelumnya

Sewaktu Melaka masih menguasainya

090. Semasa Johor berkuasa sepenuhnya

Oleh Baginda Raja Abdullah ditunjuknya

Di negeri Siak sebagai rajanya

Sultan Khoya Ahmad Syah gelarannya

091. Masa Seri Maharaja lamalah jua

Sultan Abdul Jalil Riayat Syah Dua9

Di negeri Siak dirajakan Dewa

Raja Hasan putera Baginda jumawa

092. Lamanya masa Hasan beraja jua

Mewakili Maharaja Johor kuasa bersua

Seribu limaratus sembilan enam tarikhnya tua

Hinggalah seribu enamratus enampuluh dua

093. Karena berdasar berbagai pertimbangan

Alasan politik, ekonomi dan keuangan

Keberadaan wakil Maharaja Sultan

Di negeri Siak kemudian ditiadakan

094. Sebagai pengganti Raja yang berkuasa

Di negeri Siak ditunjuk sebagai Penguasa

Seorang Syahbandar mewakili Maharajasa

Di Sabak Auh berkedudukan selesa

095. Sewaktu Raja Kecil melewati kuala

Sebelum menyerang Johor akan dimula

Di Sabak Auh Raja berniaga pula

Membayar pancung alas cukai kepala

096. Keberadaan Syahbandar ada dipersua

Di negeri Siak berlangsung lamalah jua

Hingga tahun seribu tujuhratus duapuluh dua

Sampai Raja Kecil mengambil alih kuasa semua

D. PENGABSAHAN RAJA KECIL

1. PERISTIWA SEULANG NANGKA

097. Berbagai kitab saling berbelahan

Prihal riwayat mitos pengabsahan

Benarkah Raja Kecil keturunan Sultan

Pancar nasabnya saling bertalian

098. Kebanyakan pendapat mengaku syahda

Raja Kecik keturunan Sri Baginda

Sultan Mahmudsyah Paduka Ayahanda

Sebagai Sultan Johor dipercaya berada

099. Merujuk kata shahib al-hikayah

Tuhfat al-Nafis menyurat riwayah

Raja Ali Haji empunya hujjah

Mengungkap riwayat secara kamilah

100. Tersebut seorang keturunan Baginda

Sultan Mahmudsyah nama berada

Maharaja kedua Johor persada

Penuh teka teki pendapatpun berbeda

101. Bermula peristiwa seulas nangka

Istri laksamana mengidam ketika

Ayapan Baginda berupa nangka

Keinginan janin dirahim bersuaka

102. Adapun Sri Baginda ada prihalnya

Berbinikan peri konon kabarnya

Dari makhluk Jin demikian bangsanya

Pada istri manusia kurang disukainya

103. Maka pada hari suatu ketika

Sida-sida Istana membawa nangka

Mempersembahkan ayapan yang disuka

Sedang Baginda masih diperaduan seloka

104. Baginda belum terjaga kiranya

Nangka ditaruh di tempat biasanya

Tidak lama berselang waktunya

Istri Megat Seri Rama melihatnya

105. Melihat nangka yang diidamkannya

Kepada Sida-sida iapun memintanya

Walaupun seulas cukup kiranya

Sekedar memenuhi hajat janinnya

106. Tak lama berselang terjagalah Baginda

Disuguhi nangka oleh Biduanda

Hasil buah-buahan kebun mayapada

Makanan kesukaan Seri Baginda

107. Melihat nangka Baginda terpana

Didapati nangka tiada sempurna

Baginda heran bertanya sukma

Yang seulas diletakan dimana

108. Sida-sida menjelaskan hitungan angka

Perihal tak lengkapnya seulas nangka

Istri Megat Seri Rama meminta suka

Karena sedang mengidamkan nangka

109. Apabila mendengar sebab perkara

Bagindapun murka tiada terkira

Memerintah pengawal menitah Bintara

Istri Megat Seri Rama dipanggil segera

110. Usul periksa tidak disyaratkannya

Mahupun bertanya sebab musababnya

Istri Megat Seri Rama dihukum karenanya

Kemudian Baginda membelah perutnya

111. Istri Megat Seri Rama wafat akhirnya

Bersama janin di dalam perutnya

Terlihatlah janin memagut nangkanya

Baginda menyesal sejadi-jadinya

112. Megat Seri Rama mengatur cara

Membalas dendam dengan segera

Minta persetujuan Datuk Bendahara

Serta dukungan pembesar istanapura

113. Kepada Bendahara berkata durja

Hamba kan durhaka kepada raja

Jika Bendahara ‘nak menjadi raja

Sesuai musabab tepat sahaja

114. Walaupun Bijawangsa abdi terpercaya

Kepada Sri Baginda setianya jaya

Tanpa usul periksa dihukum aniaya

Fitnah membunuhnya Baginda terpedaya

115. Karena Bijawangsa telah tiada

Mudahlah Megat mencelakai Baginda

Hamba derhaka kata pertanda

Membabi buta diparangnya Baginda

116. Sebelum Baginda sampai ajalnya

Dicabutlah sekin dari sarungnya

Kepada Megat Seri Rama dilontarnya

Sekin mengena penghantar nyawanya

117. Baginda meninggal di atas julang

Dalam sejarah dinukil terang

Gelarnya Sultan mangkat dijulang

Demikian taqdir Sultan nan malang

118. Gelar lainnya disebutkan budi

Marhum Kota Tinggi makam bilhadi

Dimana tempat peristiwa terjadi

Tempat Sultan beristirahat abadi

119. Wafatlah Sultan dengan tiada belas

Di hari Jum’at pukul sebelas

Pada seribu seratus sebelas

Tahun Qamariyah tercatat jelas

120. Mengikut musyawarat pembesar kerajaan

Mereka sepakat dalam keputusan

Mengangkat Bendahara10 jadi Sultan

Anak Tun Habib demikian disebutkan

2. MITOS PEMBUAHAN RAJA KECIL

121. Syahdan adalah suatu malam

Baginda berahikan peri purindam

Terpancarlah air syahwat mahnikam

Di atas tikar anyaman bersulam

122. Lalu Baginda memanggil gundiknya

Encik Apong demikian namanya

Anak Datuk Laksamana satu-satunya

Datang memenuhi perintah Bagindanya

123. Pada Encik Apong Baginda berkata

Kepada gundik nan cantik jelita

Jikalau hendak berputrakan raja pokta

Telanlah mahnikamku dengan cinta

124. Encik Apong sedia melakukanya

Mengikut titah bergairah lakunya

Seraya menelan mahnikan rajanya

Buntinglah ia dengan taqdir-Nya

125. Riwayat lain ada mengatakan

Setelah wafat Baginda Sultan

Jenazahnya tiada segera dikebumikan

Tersebab kerana ada keganjilan

126. Sultan Mahmud Syah ajaib kisah

Ketika mangkat zakarnya tak rebah

Keras berdiri laksana galah

Penanda Baginda memendam gairah

127. Kerabat istana menunda penguburannya

Memahami Baginda memendam berahinya

Kepada Cik Apong seorang gundiknya

Diperintahlah ia menyebadani Tuannya

128. Selesai Cik Apong menyebadani Tuannya

Zakar Baginda rebah seperti biasanya

Lalu dikubur sebagaimana mestinya

Setelah mewariskan benih pada gundiknya

129. Tak lama waktu setelah mangkatnya

Encik Apong bunting konon kabarnya

Mana yang benar cerita patutnya

Kepada Allah dikembalikan semuanya

130. Sebelah Terengganu ada mengatakan

Walaupun Baginda tak suka perempuan

Karena istrinya peri bangsa bunian

Pada Encik Apong pernah bersebadan

131. Sebelum peristiwa pembunuhan

Terhadap Seri Baginda Sultan

Encik Apong hamil duluan

Sebagai istri Gundik kesayangan

132. Adapun latar belakang ceritanya

Menguatkan mitos pengabsahannya

Keturunan Baginda pancar nasabnya

Raja Johor Mahmud Syah ayahandanya

3. ENCIK PONG BUNDA RAJA KECIL

133. Di istana tersiar berita kononnya

Keturunan Sultan ada penerusnya

Pada seorang diantara gundiknya

Yang sedang hamil keadaan dirinya

134. Mendengar berita murkalah Bendahara

Memerintah bidan memeriksa segera

Perempuan istana yang hamil gahara

Bendahara menitah bunuh jelas tertera

135. Perempuan bunting dibunuh semuanya

Tak kira siapapun dia adanya

Selain perempuan istana jadi sasarannya

Rakyat jelatanpun terkena getahnya

136. Demikian riwayat yang hamba dapat

Banyak macamnya berbagai pendapat

Ke pangkal kaji syairpun disingkat

Berpindah riwayat ke lain tempat

137. Akan Encik Apong yang sedang bunting

Nyawanya terancam nasibnya genting

Tiada tempat hendak berpaling

Jiwanya gundah hatinya runsing

138. Ketika Cik Apong ditanyakan halnya

Apakah anak Baginda yang dikandungnya

Kerana takut terancam jiwanya

Ia bersumpah tiada mengakuinya

139. Encik Apong berkata pada yang menanya

Jika benih Baginda yang dikandungnya

Dengan bersumpah lalu memastikannya

Tak akan melihat wajah anaknya

140. Kepada laksamana orangtua kandungnya

Memohon perlindungan akan nasibnya

Encik Apong berbisik membuka rahasianya

Janin dikandung benih Baginda adanya

141. Abdul Jalil11 naik murkanya

Menyerang istana tahtapun didudukinya

Perempuan yang bunting dibunuh semuanya

Tiada dikira siapaun suaminya

142. Dalam suatu riwayat tersebut ninda

Pelarian Encik Apong berpada-pada

Meninggalkan istana bekalan tiada

Bersama dengan seorang Nakhoda

143. Encik Apong dilarikan secepatnya

Untuk menyelematakan jiwa raganya

Washilah penerus keturunan rajanya

Di suatu tempat rahasia persembunyiannya

144. Encik Apong dibawa Nakhoda Malin

Di dalam hutan hinggalah ia bersalin

Di Hulu Sungai Johor ia bermastautin

Selamatlah Cik Apong lahir dan batin

145. Nakhoda Malin memberi namanya

Putera Sultan yang dibawanya

Raja Kecil demikian adanya

Anak Mahmud Syah Raja junjungannya

146. Untuk menghindar kejaran yang ditakutkan

Ke daerah Jambi Raja Kecil dilarikan

Ke Indragiri pelarianpun diteruskan

Hingga Pagaruyung tujuan disampaikan

147. Dalam tersebut riwayat lainnya

Sedikit berbeda kisah pelariannya

Perihal siapa yang menyelamatkannya

Serta di mana tempat penyelamatannya

148. Dalam pelarian lahirlah putera

Di tempat sunyi rahasia pura

Wajahnya mirip sangat kentara

Dengan Mahmud Syah Sultan gahara

149. Kerana setia kepada sumpahnya

Anak yang lahir dipisahkan darinya

Kepada Laksamana ayahandanya

Diserahkan anak permata jiwanya

150. Keberadaan Cik Pong hilang pantauan

Akhirnya meninggal dalam kepiluan

Putuslah kisah dengan berketentuan

Bunda Raja Kecil ianya puan

E. RAJA KECIL PENDIRI KERAJAAN SIAK

1. RAJA KECIL SANG PETUALANG

151. Riwayat lain cerita seumpama

Encik Apong selamat bersama

Panglima Bebas tersebut nama

Dari Pagaruyung asalnya Panglima

152. Ke Putri Jenilan Cik Apong diserahkan

Aman dilindungi serta dipeliharakan

Hingga Encik Apong melahirkan

Seorang putera tampan rupawan

153. Putri Jenilan tertarik hatinya

Untuk mengangkat sebagai anaknya

Setelah Tuan Bujang diuji cobanya

Sunguhlah ia keturunan raja adanya

154. Adapun ujian yang dilakukan

Sangatlah berat lagi menakutkan

Di kayu jelatang tubuhnya disandarkan

Kepada badan getahnya menggatlakan

155. Kuasa Allah nyata buktinya

Pengaruh gatal tiada mengenainya

Kalaulah bukan keturunan raja adanya

Pastilah rusak binasa tubuhnya

156. Ujian lainnya dapat membinasa

Dipakaikan mahkota Raja berkuasa

Yam Tuan Sakti nama Rajasa

Raja Pagaruyung yang perkasa

157. Jika pemakai bukan turunan bersuaka

Terkena tulah laknat mahkota pataka

Akan mendapat kutukan mala petaka

Menyebabkan kematian dengan seketika

158. Setelah lulus ujian yang musykil

Diangkatlah ia sepenuh kamil

Sebagai Putera Raja bergelar Jamil

Yang Dipertuan Cantik Raja Kecil

159. Anak Cik Apong putera rembulan

Jadi anak angkat Puteri Jenilan

Gelar si Buyong nama panggilan

Tuan Bujang nama timbalan

160. Sejak menjadi keluarga Diraja

Tuan Bujang terjamin manja

Dididik menurut adat raja-raja

Sesuai dengan usul ditaja

161. Geruyong Yang Dipertuan Raja Kecil

Memainkan senjata sangatlah terampil

Ilmu di badan tidaklah secuil

Fikirnya pokta tiada musykil

162. Setelah dewasa pengembaraan tiba

Hingga ke Parlembang ia menghamba

Jadi Penjawat Tepak Paduka hamba

Kedudukan terhormat di istana purba

163. Bersama Paduka Sultan Lambayang

Ke Negeri Johor ia bertandang

Singgah ke Rawas ketika pulang

Bertemu pandang perempuan terbilang

164. Buluh perindu dua sebati

Raja Kecil berahi pasti

Rasakan hidup bagaikan mati

Bila tak jumpa sijantung hati

165. Menggegar persada anjung istana

Mengantarkan rindu suara bahana

Pada Putri Dipati Raja Kecil terpesona

Makan tak enak tidurpun tak lena

166. Putri Dipati demikian pula halnya

Tak kuasa menutup kekagumannya

Kepada Raja Kecil terpaut hatinya

Mengharap dilamar oleh idamannya

167. Telangkai hati datang beriring

Melamar Puteri Dipati Batu Kucing

Puteri idaman kemudian dipersunting

Dengan bahagia keduanya bersanding

168. Dari pernikahannya yang pertama

Beberapa tahun tak begitu lama

Raja Kecil memperoleh putra utama

Tengku Alamuddin demikian nama

2. RAJA KECIL JADI SULTAN JOHOR

169. Setelah pulang dari pengembaraannya

Ke Pagaruyung tempat asalnya

Gelar kemuliaan diberikan padanya

Raja Beraleh demikian namanya

170. Setelah lama hidup di rantau

Di negeri orang di Minangkabau

Seruan leluhur datang menghimbau

Negeri leluhur Kerajaan Johor-Riau

171. Maksud ke Johorpun segera berjalan

Pada Ibu angkatnya Puteri Jenilan

Yam Tuan Sakti pun memberi timbalan

Dengan kelengkapan berbagai bekalan

172. Sekapur Sirih bekalan diberikan

Seuntai rambut juga disertakan

Pedang Raja Kuantan12 diberikan

Cap pengenal Minang ditandakan

173. Kesemua bekalan yang diberi

Sebagai penanda pengenal diri

Bahwa pembawa mengisyaratkan peri

Keluarga Yam Tuan Sakti raja bestari

174. Dengan pengenal diri yang ditempa

Semua perantau Minang yang dijumpa

Diharuskan membantu sedemikian rupa

Demikian makna isyarat dirupa

175. Selain dari bekalan terbilang jasa

Raja Kecilpun diiring senantiasa

Empat Hulubalang gagah perkasa

Sebagai pendamping Raja penguasa

176. Diiring oleh hulu balang teruji

Datuk Lebinasi dan Datuk Kerkaji

Raja Mandailing menyerta kaji

Sultan Pakadilan penyimpul kaji

177. Riwayat lain berbeda versinya

Perihal nama yang mengiringinya

Beberapa utusan Raja mengiringinya

Diantara Datuk tersebutlah namanya:

178. Datuk Tanah Datar pengiring pertamanya

Datuk Syamsuddin nama aslinya

Seri Perkiran Raja adalah gelarnya

Beberapa pengikut turut bersamanya

179. Datuk Lima Puluh pengiring keduanya

Datuk Bebas tersebut nama aslinya

Datuk Seri Bijuangsa demikian gelarnya

Beberapa pengikut turutlah menyertainya

180. Datuk Pesisir pengiring ketiganya

Datuk Syawal nama aslinya

Datuk Seri Dewa Raja gelarannya

Beberapa pengikut turut bersamanya

181. Datuk Hamba Raja pengiring keempatnya

Datuk Yahya adalah nama aslinya

Datuk Hamzah pengiring kelimanya

Buyung Ancak nama kecilnya

182. Dari Pagaruyung mereka bertolak

Menyusur hutan jalan setapak

Melewati Tapung menghilir Siak

Menuju muara mereka bergerak

183. Di Sabak Auh berhenti ngeri

Cukai kepala terpaksa diberi

Pada Syahbandar Orang Kaya Negeri

Sebagai penguasa tertinggi negeri

184. Cukai kepala dianggap kurang

Raja Kecil disangka pedagang

Syahbandar meminta tambahan uncang

Uncang diberi tiada terbilang

185. Syahbandar dinilai sangatlah loba

Raja Kecil berkata menghamba:

Hamba serahkan uncang hamba

Suatu hari serahkan kembali pada hamba

186. Ke Pulau Bengkalis hala diupaya

Raja Kecil singgah berniaga jaya

Para Batin memuliakan seraya

Mengira Raja Kecil saudagar kaya

187. Merasa dirinya sedang diperhatikan

Raja Kecil mulailah mewartakan

Keturunan Sultan diri ditegaskan

Mahmud Syah ayahanda disebutkan

188. Setelah mendengar perihal berkenaan

Batinpun berjanji mendukung berkeadaan

Mengikut rombongan ke Johor bersamaan

Membantu merebut tahta kerajaan

189. Setelah musta’id bala tentaranya

Saudagar kaya turut mendukungnya

Dari Bengkalis rencana disusunnya

Telangkai bijak kemudian dutusnya

190. Penelangkai berkata menepis prasangka

Sehingga yang mendengar tiada wasangka

Keabsahan Raja Kecil turunan pusaka

Mahmud Syah Dua Maharaja Melaka

191. Barang siapa tiada mempercayainya

Ditimpa petaka daulat Rajanya

Tidak akan selamat ke anak cucunya

Takutlah orang oleh karenanya

192. Orang Laut sangatlah mempercayainya

Pada berita yang telah didengarnya

Raja Kecil pewaris tahta Makhdumnya

Sultan Mahmud Syah Dua Maharajanya

193. Seribu tujuh ratus dua tahun dikata

Raja Kecil menghimpun armada meta

Batin Bengkalis13 mendukung serta

Laksamana Bukit Batu turutlah serta

194. Sultan Abdul Jalil yang ke-empat

Memerintah Johor tiada tepat

Sibuk berpesta berbagai helat

Keadaan negeri tak diambil berat

195. Perang terjadi berkibarlah bendera

Johor dialahkan dengan segera

Berkat dukungan saudara mara

Serta pengikut Raja Selat Samudra14

196. Sultan Abdul Jalil melarikan dirinya

Ke Hulu Johor tempat tujuannya

Menyembunyikan diri hingga wafatnya

Marhum Mangkat di Batang gelarnya

197. Sedangkan dianara putera puterinya

Raja Sulaiman dan saudara perempuannya

Raja Kamariah dan Mahbungsu adiknya

Tetap di Johor jadi tawanan semuanya

198. Setelah Raja Kecil melaksanakan pelantikannya

Di nobat di tabal menurut kepatutannya

Sebagai Sultan Johor mengikut taqdirnya

Sultan Muhammad Syah demikian gelarnya

F.PARA SULTAN KERAJAAN SIAK SRI INDRAPURA

DAR AL-SALAM AL-QIYAM

1. Sultan Pertama:

Sultan Abdul Jalil Rahmat Syah (1725 s.d. 1746)

199. Sejak Raja Kecil Lingga ditinggal pada

Sulaiman memindahkan kerajaan Baginda

Diperbuatnya istana di Bintan berada

Daeng Marewah jadi Yang Dipertuan Muda

200. Setelah Raja Kecil di Bengkalis berada

Terkenang peristiwa pahit menyesakkan dada

Para Batin di Bengkalis mendaulat Baginda

Menjadikan Baginda raja di pulau persada

201. Raja Kecil menolak penobatan diri

Hendak membangun kerajaan sendiri

Teringat Sabak Auh Bagindapun menghampiri

Ke sanalah ia dan pengikut membawa diri

202. Ketika di Sabak Auh terdengar cerita

Perihal Gasib Kerajaan dahulu diwarta

Puteri Kacamayangnya terkenal merata

Serta Mambang Linau masyhur cerita

203. Cerita tersebut menarik perhatiannya

Dititahkannya orang mencai tempatnya

Parit Buatan ada peninggalannya

Buantan dianggap Buatan menurutnya

204. Tahun seribu tujuh ratus duapuluh lima

Raja Kecil ke Buantan pindah bersama

Tapak kerajaan dibina seksama

Raja Kecil dilantik jadi raja pertama

205. Setelah Raja Kecil menaiki tahta

Dinobat ditabal serta merta

Abdul Jalil Rahmatsyah gelar ditahta

Pendiri kerajaan Siak demikian warta

206. Sejarah mencatat dibuka lembarannya

Dari Raja Kecil berawal kisahnya

Membina kerajaan bersama zuriyatnya

Siak Sri Indrapura nama kerajaannya

207. Berkat pengalaman yang dimilikinya

Di Pagaruyung pendidikan awalnya

Ke berbagai negeri telah disinggahinya

Sultan Johor dan Lingga telah dialaminya

208. Duapuluh satu tahun lamanya membina

Tata pemerintahan diatur sempurna

Adat istiadat dipangku sehingga ghana

Sesuai dengan agama Nabi Maulana

209. Kerajaan Buantan Sultan berdaulah

Beradat budaya Melayu kamilah

Adat istiadat ke syariah bersendilah

Syara’ bersendi pada Kitabullah

210. Dasar kerajaan Baginda kukuhkan

Dasar kerajaan agama Islam dijadikan

Hadits dan Quran hukum dirujukan

Pemerintahan adil dapat menjalankan

211. Struktur kerajaan Baginda sempurnakan

Dicukupkan jabatan berbagai kedudukan

Diatur cermat patut diturutkan

Kelengkapan kerajaan juga dicukupkan

212. Falsafah kerajaan tersimpul lambang

Pelindung rakyat paying terkembang

Keris sebilah dan pedang panjang

Dilengkapi dengan tombak sebatang

213. Baginda Sultan memerintah didampingkan

Roda pemerintahan bersama dijalankan

Beberapa pembesar kerajaan didudukkan

Datuk Kepala Persukuan jabatan disebutkan

214. Datuk Limapuluh jabatan pertamanya

Datuk Tanah Datar jabatan keduanya

Datuk Pesisir jabatan lainnya

Datuk Kampar penyempurna wangsanya

215. Penjaga keamanan negeri berbakti

Dipilih ditunjuk orang yang sakti

Bintara Kanan dan Kiri bersebati

Bersama Hulubalang perajurit sejati

216. Untuk mengawal perairan yang panjang

Angkatan lautan armadanya bergalang

Dilengkapi ratusan penjajab dan lancang

Panglima dan Laksamana sakti terbilang

217. Istana dibina di ibukota kerajaan

Balai Rung Sari Balai Peerjumpaan

Selasar Dalam tuk Pembesar Kerajaan

Selasar Luar tuk rakyat berkemulyaan

218. Bangunan astaka di bahagian depan

Seri Balai berlantai papan

Balai Larangan dibina sopan

Permandian dan Masjid bersisian sepadan

219. Hutan dan belukar luas dibukanya

Berladang bersawah peri rakyatnya

Kampung tumbuh dengan cepatnya

Mukim berkembang dengan pesatnya

220. Lancar dibina hubungan dagangnya

Sungai Siak ramai melaluinya

Nelayan hidup dengan makmurnya

Sama sejahtera para petaninya

221. Kerajaan Buantan tumbuh berkembang

Banyaklah peniaga datang berdagang

Ada sekedar dagang menumpang

Adapula menetap berkawin silang

222. Dengan berkembangnya Kerajaan Buantan

Lembar sejarah Siak berubah catatan

Kerajaan Islam terbesar di Riau Daratan

Hikayat syair saling rangka berkaitan

223. Malang Raja Kecil diusia tuanya

Saling bersengketa kedua putranya

Perang saudara bertikai keduanya

Raja Kecil sakit terganggu jiwanya

224. Wa ba’du kemudian daripada itu

Ajal merenggut Raja Mahbungsu

Raja Kecil hatinya semakin pilu

Sementara anaknya terus berjibaku

225. Ayuhai tuan siapakah yang tahan

Ditinggal kekasih menuju keabadian

Pendamping setia disetiap keadaan

Istri tercinta yang sanggup berkorban

226. Keadaan demikian tak dikehendakinya

Raja Kecil semakin berduka hatinya

Tak tahu siapa yang hendak dibelanya

Keduanya merupakan darah dagingnya

227. Malang menimpa sampailah taqdirnya

Raja Kecil meninggal dunia akhirnya

Menanggung derita bertahun lamanya

Segala yang bernyawa kembali pada-Nya

228. Walaupun Raja Kecil meninggal akhirnya

Namanya kekal sejarah mencatatnya

Kerajaan Siak Sri Indrapura didirikannya

Marhum Buantan gelar masyhurnya.

2. Sultan Kedua:

Sultan Abdul Jalil Muzaffar Syah (1746 s.d. 1765)

229. Tengku Buang Asmara15menaiki tahtanya

Abdul Jalil Muzaffar Syah adalah gelarnya

Menggantikan Raja Kecil ayahandanya

Sultan kedua Siak menurut urutannya

230. Walaupun Buang Asmara menaiki tahtanya

Di peterana tiada bahagia hatinya

Sedih karena kematian ayahandanya

Serta kepergian saudara satu-satunya

231. Negeri Buantan lalu ditinggalkannya

Untuk mengubur kenangan dukanya

Pindah ke Mempura tempat barunya

Pusat kerajaanpun berpindah besertanya

232. Sungai Jantanpun berubah namanya

Menjadi sungai Siak nama barunya

Tapak kerajaan kemudian dibinanya

Siak Sri Inderapura nama kerajaannya

233. Mengenai asal usul sebutan Siak

Ada mengata dari kata Lasiak16

Nama lada dalam bahasa Batak

Yang banyak tumbuh disekitar suak

234. Dari kata Suak ada yang berpendapat

Disepanjang sungai banyak terdapat

Dari kata Siak-siak ada pula pendapat

Sejenis tumbuhan rumput yang merambat

235. Sedangkan pendapat menurut kebanyakan

Siak bermakna gharim maksudnya sepadan

Orang yang mengetahui tentang keislaman

Ataupun Syekh tersebut berkemungkinan

236. Dengan berubahnya nama sungai jantan

Nama barunya SIAK jadi sebutan

Lembar sejarah saling bertautan

Penyambung silsilah Kerajaan Buantan

237. Sejak kerajaan dibina geliga

Siak menjadi pusat niaga

Lalu lintas ramailah juga

Darat dan sungai armadanya siaga

238. Di masa Abdul Jalil memerintah

Kedaulatan Siak Duli bertitah

Kekuatan pertahanan tiada terbantah

Kokoh berpanglima tak dapat dipatah

239. Untuk memimpin armada pasukannya

Kepercayaan diserahkan pada kemanakannya

Anak Alamuddin saudara tuanya

Muhammad Ali dijadikan Panglimanya

240. Sultan dan Panglima salingbergandingan

Dengan Belanda saling bertentangan

Belanda ingin menguasai perdagangan

Sampai akhirnya terjadi peperangan

* Tengku Muhammad Ali Panglima Besar Siak

241. Tengku Muhammad Ali belia perkasa

Bawaannya gagah luar biasa

Memegang amanah setia rasa

Laku terpuji berbudi bahasa

242. Menghormati Mamanda tiada terperi

Gayung bersambut nanda berperi

Baginda laksana ayah sendiri

Menunjuk jalan kanan dan kiri

243. Untuk menebus kesalahan diri

Baginda tumpahkan perhatian diri

Kemanakan dibәla sepanjang hari

Dipelihara seperti anak sendiri

244. Berbagai ilmu kemanakan diberi

Berbagai nasehat sedia diberi

Tunjuk ajar contoh berperi

Dijadikan teruna perdana negeri

245. Sultan menilainya patut diberi

Memegang kendali keamanan negeri

Menjadi wira negeri bestari

Panglima Besar pangkatpun diberi

246. Panglima Besar Yang Dipertuan

Dengan Mamanda searah sehaluan

Dukung mendukung dalam pertemuan

Tak pernah membuat satu kekeliruan

247. Jabatan diberi beralasan setiawan

Kepada pemuda wira pahlawan

Kepada Sultan mengabdi relawan

Pada anaknya kemanakan berkawan

248. Tengku Muhammad Ali dapat membuktikan

Kepatutan jabatan yang diembankan

Kemampuan prajurit selalu ditingkatkan

Ketrampilan berperang sedia diberikan

249. Sebagai Panglima sifatnya mulia

Sanggup menentang mara bahaya

Di darat bak Singa di sungai bak Buaya

Kepada Sultan sumpahnya setia

250. Barang siapa melanggar sumpah

Ataupun tiada menjalankan amanah

Apalagi durhaka kepada sulthanah

Bagaikan pohon tiada bertanah

251. Ke atas tak berpucuk ke bawah tak berakar

Di tengah dikirik kumbang penyakit menjalar

Ke darat diterkam rimau ke sungai buaya menyambar

Ditimpa Quran tiga puluh juz mati terlantar

252. Demikian sumpah anak Melayu

Naik saksi bersyahadat restu

Tiada goyah tak bisa dirayu

Walaupun nyawa taruhannya itu

* Perang Guntung

253. Disaat Siak berkembang maju

Sedang di Semenanjung Tanah Melayu

Balanda penjajah mulai berkuku

Berpura bersahabat padahal penipu

254. Johor bersahabat dengan Belanda

Memberi isayarat kepada Belanda

Menguasai Siak niatnya di dada

Demdam lamanya tiadalah reda

255. Awal sengketa seteru bermula

Belanda minta berniaga segala

Sultan berkenan mengabulkan pula

Dijalin hubungan antara dua hala

256. Loji di Guntung berarmada siaga

Berbagai senjata mereka peraga

Kuat lojinya merasa bangga

Sehingga berani menunjukkan suga

257. Sampailah masa sudah diduga

Belanda mengusik jalur niaga

Daulat raja dicabar tiada harga

Baginda murka bersiap siaga

258. Siapa saja yang melewati lojinya

Pancung Alas pajakpun diberlakukannya

Hingga nelayanpun rata dipalaknya

Segala hasil dipaksa menyerahkannya

259. Mengingat loji sangatlah kuat

Untuk menyerang diprlukan siasat

Sultan dan Panglima sama sepakat

Mengalahkan Balanda menjadi niat

260. Pembesar Kerajaan sembah berjura

Menghadap Baginda Sultan Betara

Muhammad Ali Panglima wira

Geliga sisayat dihaturnya segera

261. Berbagai pendapat hujahpun diusung

Menaklkkan Belanda di Pulau Guntung

Bulatlah kata mufakatpun rampung

Bagai menarik rambu didalam tepung

262. Datuk Limapuluh Raja Indra Pahlawan

Bersama Panglima Besar dua sekawan

Mengusulkan pendapat gilang gemawan

Mengirim surat berperi rupawan

263. Melalui surat pesanpun disampaikan

Kepada Balanda maksud ditujukan

Beberapa hadiah akan dihantarkan

Baginda Sultan yang langsung memberikan

264. Di dalam surat juga diutarakan

Bersama penjawat Sultan diiringkan

Putranya yang kecilpun diikutsertakan

Menghadap Belanda hormat diberikan

265. Jika Balanda berkenan menerima

Maka dihaturlah siyasat prima

Para pendekar yang ikut bersama

Diperintah menyamar penjawat umpama

266. Sebagai penjawat penyamaran dilaku

Membawa baki seorang Satu

Di dalamnya senjata disembunyikan tentu

Untuk digunakan sewaktu perlu

267. Sultan setuju melakukan siyasah

Berpurapura memberi hadiah

Penjawat dijadikan pasukan pemusnah

Terpedayalah Belanda tersebab serakah

268. Duapuluh tiga hari bulan Februari

Seribu tujuhratus enampuluh tahunya peri

Berangkatlah Sultan di suatu hari

Membawa hadiah lengkap berperi

269. Ketika hari diambang petang

Tabir senja sedang menjelang

Sabah-sabah loji terpandang

Panglima memerintah siagakan Lancang

270. Sultan beriringan Panglima Perang

Memasuki Loji dengan tenang

Diikuti penjawat membawa barang

Berbagai hadiah di dalam dulang

271. Vandrig Hansen tiada mencurigainya

Meski telah dingatkan bawahannya

Kedatangan Sultan segera diterimanya

Dijemputnya masuk ke ruang pribadinya

272. Penghadapan Sultan disambut segera

Komandan Loji sangatlah gembira

Memegang kuasa dirinya merasa

Sikap angkuhnya tampak kentara

273. Komandan berkata dengan sombangnya

Kepada Sultan beserta Penjawatnya

Agar menuruti semua ketentuannya

Kerana berada di loji kekuasaannya

274. Sultan meminta sangatlah harmatnya

Agar Penjawat masuk menghadapnya

Menyerahkan hadiah yang dibawanya

Permintaan dikabulkan tanpa mencuriganya

275. Penjawat masuk dengan bawaannya

Tipu muslihat segera dijalankannya

Panglima menyebah kepada Sultannya

Sebagai isyarat kesiapan semuanya

276. Di dalam dulang hadiah ditata

Sedang di bawahnya terdapat senjata

Siap digunakan dengan seketika

Baginda menerima mengedip mata

277. Baginda mengerti maksud Panglimanya

Kerana sesuai dengan rencananya

Baginda berpura lalu bertanya

Ada prihal apa gerangan kiranya

278. Panglima tak menjawab sepatah kata

Sultan berpura gusar murkalah serta

Keris dipinggangnya disentak merta

Memarahi Panglima seolah berkata

279. Melihat sedemikian rupa kejadiannya

Vandrig Hansen tidak menduganya

Isyarat makna yang dihadapinya

Ternyata sandiwara belaka semuanya

280. Seketika senjata dihentaknya murka

Sultan berteriak “Serang Melaka”

Disingkap dulang keris terbuka

Ditikam ke Komandan dengan seketika

281. Terjadilah perang yang tak terduga

Komandan terkejut tak sempat siaga

Diserang Panglima terluka raga

Penjawat pula menyerang penjaga

282. Menjelang fajar akan menjelma

Suasana hening bak kubur umpama

Seisi Loji terbunuh bersama

Termasuk Komandan pimpinan utama

283. Kecuali tiga orang tidak dipengapakan

Sedikit mereka tidak dicederakan

Seorang Klasi Bumiputera sengaja dibiarkan

Dua Peringgi sebagai tawanan dijadikan

284. Sebab tidak dibunuh ketiga-tiganya

Supaya ke Melaka membawa prihalnya

Serta ke Batavia Pemerintah tertingginya

Kekalahan Belanda sampai beritanya

285. Kepada Peringgi yang keduanya

Tidak dibunuh ada maksudnya

Baginda Sultan mengampunnya

Memeluk Islam sebagai syaratnya

286. Diantara pampasan berhasil dibawa

Persenjataan Belanda diambil semua

Kapal-kapal perang termasuklah jua

Ke Mempura semuanya dibawa

287. Di dalam sejarah ada menukilnya

Perihal kapal beraneka namanya

Harimau Buas satu diantaranya

Kota Berjalan Induk Lancangnya

288. Adapun nama kapal yang lainnya

Jembalang Guntung Sri Indrapura namanya

Medan Sabar nama kapal lainnya

Disetiap kapal diangkat Panglimanya

289. Baginda memilih diantara Panglimanya

Panglima Muin salah satunya

Syekh Salim beserta yang lainnya

Tengku Musa dan Kutub melengkapinya

290. Untuk mendampingi Panglima Perdana

Tengku Muhammad Ali wira sempurna

Beberapa panglima diangkat paripurna

Teruji tangguh sakti mandraguna

291. Adapun nama para panglimanya

Raja Indra Pahlawan salah satunya

Tengku Busu disebutkan pula namanya

Orang Kaya Lela Muda ada besertanya

292. Kebesaran Kerajaan Siak tersebar segera

Hinggalah sampai ke Asia Tenggara

Kompeni Belanda akhirnya jera

Menghentikan usaha menguasai Mempura

293. Pemerintahan Baginda cukup lama masanya

Lebih kurang dua puluh tahun hitungannya17

Banyak cerita yang menghiasinya

Demi kepatutan hamba meringkasnya

294. Sebelum Tengku Mahkota18 sampai ajalnya

Baginda beramanat kepada putranya

Tengku Ismail sebagai pewaris tahtanya

Tiga perkara wajib dipegangnya:

295. Adapun perihal amanat pertama:

Dengan Belanda jangan duduk bersama

Walaupun hanya sebatas bekerja sama

Jangan sampai dibuat kerja seumpama

296. Adapun wasiat amanat kedua:

Jangan memerangi saudara semua

Sesama keluarga saling memeliharakan jiwa

Cabik cabik bulu ayam dielus bertaut jua

297. Sesama saudara seia sekata hendaknya

Sedencing bak besi bak kuda serentaknya

Seia anak betina sekata anak jantannya

Hinggap seranting searah terbangnya

298. Sedang wasiat amanat yang ketiganya:

Kalau suatu ketika bertemu Mamandanya

Tengku Alam kembali ke tanah kelahirannya

Maka serahkanlah tahta kepada dirinya

299. Setelah amanat diwasiatkan kamilat

Sultan mangkat husnul khatimah

Demikian Iradat Allah berqudrat

Di Lauh al-Mahfudz tercatat warkah

300. Seribu tujuhratus enampuluh lima tahunnya

Baginda Sultan menghadap Rabb-Nya

Membela Siak sangatlah besar jasanya

Marhum Mempura Besar gelar mashurnya

Sultan ketiga:

Sultan Abdul Jalil Jalaluddin Syah

301. Tersiar kemangkatan Sultan nan akbar

Seluruh rakyat menerima khabar

Kepada Baginda diberikan gelar

Marhum bernama Mempura Besar

302. Setelah meninggal Baginda akhirnya

Terjadi kegoncangan dalam keluarganya

Karena Seri Baginda sebelumnya

Menunjuk Ismail sebagai gantinya

303. Penunjukan Ismail dipesengketakan pasti

Oleh pengikut setia Muhammad Ali

Karena yang berhak sebagai pengganti

Tengku Alam yang kini pergi

304. Hujjah alasan yang dikemukakan

Kepada Tengku Alam mesti diserahkan

Tahta kerajaan harus dikembalikan

Seperti yang telah diamanahkan

305. Adapun alasan yang lainnya

Sangatlah adil dan patut kiranya

Tengku Ismail mengabdi pada Mamandanya

Jika Tengku Alam menjadi rajanya

306. Muhammad Ali telah mengabdi diri

Kepada Sultan Abdul Jalil tiada terperi

Tiada sebak dengki ataupun hiri

Sultan dianggap ayahnya sendiri

307. Pada Muhamad Ali banyak menganjurkan

Atas nama ayahnya mengambil tindakan

Tapi tak terniat merebut tahta kedudukan

Apatah lagi melakukan pemberontakan

308. Sesuai patut mengikut adat tradisi

Tahta kerajaan waris mewarisi

Dari ayahanda ke anak diterusi

Demikian resam mesti diterasi

309. Ketika Tengku Ismail menaiki tahtanya

Muhammad Ali tetap membai’atnya

Jabatan Panglima masih dipegangnya

Mengabdikan diri sepenuh jiwanya

310. Di dalam sejarah tercatat warkah

Sultan Abdul Jalil Jalaluddin Syah

Gelar Tengku Ismail anak Muzaffar Syah

Hanya dua tahun masanya memerintah

311. Selain singkat masa pemerintahannya

Tak banyak hal yang diperbuatnya

Yang menjdi pusat perhatiannya

Kepada Belanda yang memusuhinya

312. Perhatian Baginda lebih dikususkannya

Menghadapi Balanda mempersiapkan dirinya

Pasukan diperbanyak senjata dilengkapinya

Serta melantik beberapa Panglima lainnya

* Perang Siak:

313. Masa Ismail memerintah terjadi sejarah

Perang Siak tercatat masyhurah

Perang penyebab pertumpahan darah

Sehingga sungai Siak jadi memerah

314. Pada Belanda Sultan Ismail berentangan

Kompeni bersiap melakukan penyerangan

Menuntut balas atas kalahnya peperangan

Ketika Perang Guntung banyak kehilangan

315. Kompeni Belanda sepakat menetapkan

Dalam peperangan Tengku Alam dilibatkan

Suatu kesepakatan kemudian diperjanjikan

Kepada Tengku Alam tahta dikembalikan

316. Berkali-kali Belanda membujuk

Meminta Tengku Alam kembali ke tampuk

Habislah akal bicarapun teruk

Yang diajak tak juga mengangguk

317. Walanda cerdik tak kurang fakir

Berganti membujuk gilir bergilir

Bermanis muka ke hulu hilir

Bertanam tebu dipinggir bibir

318. Berkat usaha yang tak sudah sudah

Tengku Alam akhirnya terbujuk madah

Mengenang adinda padanya marah

Keinginannya timbul menuntut marwah

319. Kepada Tengku Alam janjipun dipatri

Jika tahta kerajaan dapat dikuasai peri

Seluruh biaya perang mesti dibayari

Menjadi tanggungan dirinya sendiri

320. Gubernur Jendral Hindia Balanda

Dari Melaka menyiapkan armada

Pasukan gabungan siap berada

Melanggar Siak Sri Indrapura niat di dada

321. Adapun kekuatan bala tentara

Menurut catatan Kompeni dikira

Lapan puluh sembilan serdadu Eropa ditera

Sembilan puluh satu Bugis dan Bumiputera

322. Bertolaklah pasukan dari Melaka

Ke Siak Sri Indrapura mara ke muka

Tengku Alam ikut bersama mereka

Dengan Balanda pengiringnya tak suka

323. Sebaik sahaja mendengar warkah

Keadaan negeri dalam masalah

Seisi negeri mempercepat langkah

Bergegas datang menghadap sembah

324. Berkumpullah lasykar yang kuat

Terpana kagum bagi yang melihat

Bersenjata lengkap demikian dahsyat

Menegakkan daulat syahid dihajat

325. Segenap lasykar bergerak mara

Gegap gempita bunyi suara

Saujana takbir bergema di udara

Di bawah arahan Panglima perwira

326. Rakyat jelata tempik soraknya

Ke medan laga melepas pasukannya

Tua dan muda berdoa semuanya

Mengharap Allah Ta’ala menolongnya

327. Tujuhbelas enampuluh enam catatan tahunnya

Pasukan bersemuka antara keduanya

Di Siak terjadi perang sungguh dahsyatnya

Tak cukup kata untuk melukiskannya

328. Belanda munafiq mengikari janjinya

Jalan damai sengaja tidak dilaluinya

Langsung menyerang tak ikut aturannya

Tiada terperi Raja alam menyesalinya

329. Pasukan Belanda dengan kelengkapannya

Mendesak Sultan hingga mendekati istanya

Rakyat di Siak cemas dibuatnya

Khawatir Belanda mengalahkan pasukannya

330. Pada Panglima hulubalang melaporkan

Keadaan pasukan semakin tertekan

Kedua benteng hampir dilumpuhkan

Para Prajurit harus disemangatkan

331. Sultan yang mendengar berubah mukanya

Peluh membasahi sekujur tubuhnya

Kepada Panglima Sultanpun bertanya

Apa pendapat Panglima kiranya

332. Sambil menyembah menarik nafas

Destar di kepalanya sudah terlepas

Pedang di tangan ditatapnya keras

Berkatalah Panglima dengan tegas:

333. “Demi Allah hamba bersumpah

Naik saksi bersyahadah tumpah

Habispun darah takan menyampah

Biarlah mati kubur berlampah”

334. “Jika Siak kalah jua akhirnya

Belanda takan mudah memperolehnya

Jika nyawa hamba melayang karenanya

Perang ini patut disempurnakan sebisanya”

335. Dalam keadaan terdesak keadaannya

Panglima muncul di tengah pasukannya

Mengorbankan semangat para prajuritnya

Meminang syurga jihad maharnya

336. Suara takbir kemudian terdengar

Prajurit mendengar tertegun sebentar

Tak berapa lama semangatnyapun berkobar

Secara serentak meneriakkan Allahu Akbar

337. Rakyat yang mendengar menyahut serta

Bergerak sepontan dengan serta merta

“Hidup Siak! Hidup Siak!” meneriakkan kata

Daulat Tuanku! Bersahut kata

338. Mendapat dukungan rakyat jelata

Sultan membatin menitikan air mata

“Adalah dayus kiranya Beta

Jika sampai menyerahkan tahta”

339. Bila prajurit demikian kuatnya daban

Apatah lagi Panglima Komandan

Kerasukan menyerang musuhpun padan

Seperti berlebih nyawa di badan

340. Berkat Nabi Sayyidul Anbiya

Serta berkat karamah auliya

Disertai berkat daulat raja mulia

Semua teratasi tak sia-sia

341. Perahu bermesiu dan rakit berapi

Menyerang Belanda disetiap tepi

Siyasat Panglima berhasil melengkapi

Belanda terdesak kekalahan ditetapi

342. Semangat jihad semakin dikobarkan

Kapal-kapal Belanda ditenggelamkan

Ketika kemenangan hampir didapatkan

Belanda cengkelat tipupun digunakan

343. Ketika kekalahan tak dapat dielakkan

Kepada Tengku Alam helah digunakan

Mengirim surat dirinya dipaksakan

Meminta peperangan segera dihentikan

344. Di depan Panglima surat disabda

Lidahnya kelu menyesakkan dada

Setelah difahami surat Mamanda

Tiada sabda dari mulut Baginda

345. Mengetahui isi surat ayahandanya

Panglima Besar tertekuk lututnya

Keringat dan darah membasahi tubuhnya

Tak sanggup melihat wajah Sultannya

346. Inilah perang yang paling berat

Lebihlah sakit dari sekarat

Hanya berhadapan dengan sepucuk surat

Tapi akibatnya sangatlah berat

347. Memandang Panglima Baginda meratapi:

“Bertempur berwindu Beta sanggupi

Walau berkali-kali mati bersedia ditetapi

Kenapa Beta dipaksa menimbang api”

348. Melihat raut wajah Sultannya

Panglima tak sanggup menatapnya

Air mengalir di sudut matanya

Walau sudah berusaha ditahannya

349. Baginda Sultan mengedarkan pandangan

Memandangi mayat bergelimpangan

Prajuritnya syahid telah berkorban

Menegakkan marwah membela wathan

350. Memandang prajurit sedang berperang

Merasa dipandang prajurit makin garang

Perasaan mereka semakin senang

Berkesempatan ikut Sultan berperang

351. Dari kejauhan terdengar olehnya

Sorak sorai kemenangan prajuritnya

Terdengar suara dengan jelasnya:

Belanda akan menerima kekalahannya

352. Serombongan pasukan sigap melaporkan

Menghadap Sultan sembahpun dihaturkan

Duli Tuanku :” jika Allah mengabulkan

Kemenangan akan kami persembahkan”

353. Menyambut sembah para prajuritnya

Sultan tersenyum sembunyikan getirnya

Seraya menoleh kepada Panglimanya

Panglima bertekuk langsung menyembahnya

354. Panglima Muhammad Ali segera dihampiri

Disentuhnya dibahu Panglimapun berdiri

Keduanya bertatapan sama berdiri

Saling memandang tak kuasa berperi

355. Antara dua saudara sulit dipisahkan

Bertangis tangisan saling berpelukan

Sebagai pelampias rasa diluahkan

Mewakili kata yang tak terucapkan

356. Dengan perlahan hampir tak disadarinya

Baginda Sultan melepaskan pelukannya

Bergerak mundur menjauhi Panglimanya

Kemudian berbalik meninggalkannya

357. Dengan tanpa menoleh kebelakang

Sambil berdiri ke haluan Lancang

Titah Baginda terdengar lantang

Memerintah prajurit : “hentikan perang”

358. Panglima terkejut serta tercengang

Tak menyangka tidak terbayang

Mendengar titah bagai gelombang

Menghempas rasa fikiran goncang

359. Mendapati Panglima tidak bertindak

Dengan lantang Baginda berteriak:

“Wahai bala-tentara prajurit Siak

Hentikan perang pulanglah serentak”

360. Mendengar titah amar Bagindanya

Prajurit bingung bertanya-tanya

Kenapa perang tiba-tiba dihentikannya

Sementara kemenangan akan diperolehnya

361. Komandan pasukan menghadap Panglimanya

Bertanya perihal keadaan sebenarnya

Panglima tertunduk tidak menjawabnya

Tiada kata keluar dari mulutnya

362. Tengku Ismail mengundurkan dirinya

Diikuti para pengikut setianya

Muhammad Ali seketika ditatapnya

Seolah berpamit kepada saudaranya

363. Muhammad Ali tak sanggup menyapanya

Melepas kepergian saudara sepupunya

Menahannya pergi tiada kuasanya

Hilanglah akal budi bicaranya19

364. Setelah berbicara pada pengikutnya

Kepada Mamanda tahta diserahkannya

Jalaluddin Syah mengundurkan dirinya

Demi menjalankan amanah ayahandanya

365. Usaha merebut kembali tahta kedudukan

Oleh Tengku Ismail kan hamba syairkan

Dibahagian lainnya akan disambungkan

Di masa Muhammad Ali Sultan dijabatkan

366. Dalam keadaan tua usianya

Sakit-sakitan uzurpun menimpanya

Akhirnya mangkat sampai umurnya

Marhum Mangkat Dibalai adalah gelarnya

4. Sultan Abdul Jalil Alamuddin Syah (1766 s.d. 1780 M)

367. Setelah Ismail menyerahkan tahta gahara

Kepada Alamuddin mamanda saudara

Berpindah kekuasaan Siak Sri Indrapura

Sesuai amanat Tengku Buang Asmara

368. Kemudian dilaksanakan acara penobatan

Raja Alamuddin dinobat dengan kepatutan

Dalam Siak Sri Indrapura menjadi Sultan

Demikian riwayat dalam sejarah persuratan

369. Ketika Tengku Alam memegang daulah

Abdul Jalil Alamuddin Syah gelarnya waliyullah

Kompeni Belanda kembali membuat ulah

Mengingkari janjinya sumpah dilanggarlah

370. Belanda serakah sifatnya kebinatangan

Dalam kerajaan campur tangan

Didirikanlah loji sebagai kepentingan

Ingin kuasai jalur perdagangan

371. Berkaitan dengan biaya perang Siak

Tengku Alamuddin berhutang banyak

Belanda kafirin bagaikan tengkulak

Menagih hutang lengahpun tidak

372. Sultan Alamuddin sesalnya bangkit

Hutang perang senantiasa diungkit

Bagai melepas anjing tersepit

Setelah bebas hendak menggigit

373. Di atas singgahsana Sultan tak selesa

Duduk tegak bara yang terasa

Mengenang kemanakan berundur siksa

Selisih terulang menyalahlah rasa

374. Sultan teringat pada kemanakannya

Seperti dahulu pernah dilakukannya

Meninggalkan istana serta keluarganya

Berurai airmata menggantang dukanya

375. Ketika sampai kabar diberitakan

Tentang nestapa anak kemanakan

Hatinya remuk tidak terkatakan

Dihumban sesal sangat menyakitkan

376. Demikian tuan pedihnya rasa

Di atas tahta bahagia tak terasa

Hubungan saudara terputus asa

Entahkan bila tersambung masa

377. Untuk mengobati hati laranya

Thariqat Tasawuf jadi pilihannya

Memperpendek jarak sedekat-dekatnya

Allah Subhanahu wa Ta’ala jadi tujuannya

378. Beberapa tahun setelah kepindahannya

Ke Senapelan sebagai pusat kerajaannya

Terkabullah niat yang lama dikandungnya

Mencarikan jodoh menikahkan putrinya

KETURUNAN SAYYID UTSMAN

379. Sultan Alamuddin mempunyai putera

Tengku Muhammad Ali tertua betara

Putra Mahkota Siak Sri Indrapura

Banyak pengalaman luas kembara

380. Embun Badariah seorang puterinya

Tengku Akil anak yang ketiganya

Akil dan Hawi keempat dan kelimanya

Tengku Utsman anak bungsunya

381. Sultan Alamuddin dikenal taat

Alim dan mafhum dalam syariat

Luas dan dalam ilmu hakikat

Syarat dan rukun ke tingkat ma’rifat

382. Peri kehidupannya berpengaruh kuat

Termasuk perihal keturunan zuriat

Menjodohkan putrinya lama terniat

Dengan keturunan Nabi terhormat

383. Embung Badariah berparas rupawan

Dinikahkan dengan Arab bangsawan

Sayyid Syarif Utsman20nama ilmuan

Gagah perkasa banyak pengetahuan

384. Dalam keturunan Sultan diriwayatkan

Di Kerajaan Siak dapat disilsilahkan

Sayyid Utsman nasabnya dihubungkan

Dengan Nabi Muhammad ada dikaitkan

385. Bermula dari Sayyid Syarif Utsman

Ibn Sayyid Syarif Abdurrahman

Ibn Said ibn Muhammad bin Hasan

Ibn ‘Umar salah seorang putra Hasan

386. Ibn Sayyidina Syekh Ali garis turunan

Bersambung pada Abu Bakar Asy Syukran

Anak daripada Sayyid Abdurrahman

Muhammad Mauladdawillah nasab disebutkan

387. Anak Ali dari keturunan Alwi

Muhammad al-Faqih ibn Ali

Bersambung sampai zuriyat sejati

Muhammad Syahib al-Murbab bin Alwi

388. Anak Muhammad bin Syekh Alwi

Ibn Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajiri

Ibn Isa bin Naqib silsilahnya bertali

Ibn Muhammad bin Jafar ash Shiddiqi

389. Muhammad al-Baqir keturunan berjalin

Sampai kepada Ibn Ali Zainal ‘Abidin

Tokoh terkenal anak Imam Husin

Binti Fatimah Az-Zahra ٌbin Khatam al-Nabiyyin

390. Siti Fatimah ananda Nabi

Merupakan istri Saydina Ali

Demikian nasab terangkai pasti

Silsilah keturunan zuriyat Utsmani

391. Dari keturunan Embung Badariah

Enam orang memegang daulah

Menjadi sultan negeri berwilayah

Di Kerajaan Siak negeri Sultanah

392. Sayyid Utsman orang terbilang

Selain sebagai Panglima Perang

Jasanya banyak tiada terbilang

Agama Islam semakin berkembang

393. Sayyid Utsman besar pengaruhnya

Karena dari silsilah dan keturunannya

Menjadi Sultan ditaqdirkan zuriyatnya

Beserta pembesar kerajaan lainnya

394. Gelar kebangsawanan turut berubah

Gelar keturunan menurut silsilah

Keturunan Melayu dan Arabiyah

Bergelar Syarif beserta Syarifah

395. Jika keturunan Sultan nasabnya diri

Mengambil Sarifah sebagai istri

Kepada turunannya gelar diberi

Tengku Sayyid gelarnya berperi

396. Jika Sultan atau keturunannya bersambungkan

Menikahi perempuan orang kebanyakan

Bergelar Tengku anaknya diberikan

Demikian sebutan dawam diberlakukan

397. Jika lelaki Arab mengawini siapa saja

Selain keturunan kerabat Diraja

Keturunannya bergelar Wan sahaja

Penghotmatan Arabiyah mesti dipuja

398. Bangsawan lelaki kerabat Diraja

Boleh menikahi siapa sahaja

Sedang perempuannya terbatas kerja

Hanya kepada yang sekufu’ sahaja

399. Sebab ditetapkan aturan ini

Untuk menjaga silsilah peri

Serta memelihara zuriat diri

Garis keturunan dipihak lelaki

400. Sebagai bukti aturan berlaku

Keturunan Raja Kecil bergelar Tengku

Lelaki dan perampuan sama sesuku

Demikian sebutan gelar berlaku

401. Keturunan Sayyid Utsman ada ditetapkan

Jika menjadi Sultan gelarnya dilengkapkan

Assayyidis Syarif kehormatan disebutkan

Yang bukan Sultan Tengku Sayyid dipadakan

402. Demikian aturan kerajaan diberlakukan

Semasa Alamuddin gelar diresmikan

Adat istiadat kerajaan ditradisikan

Sebagian gelar sekarang masih dilanjutkan

403. Syair kembali ke Sultan Alamuddin

Di Senapelan Baginda bermustautin

Membina kerajaan rakyat berbatin

Membangun istana balai berdatin

404. Menurut dugaan dapat diperkirakan

Di daerah Senapelan tempat disebutkan

Di Kampung Bukit istana didirikan

Masjidpun di bina tempatnya didekatkan

405. Sebelum sempat pekan berkembang

Geringlah Sultan ajalpun menjelang

Dalam usia nan cukup panjang

Setelah melalui susah dan senang

406. Taqdir Allah berkehendak padanya

Sultan Alamuddin sampai umurnya

Di dekat Masjid berkubur makamnya

Di Kampung Bukit nama tempatnya

407. Sebagai tradisi Raja-raja Melayu

Setelah wafatpun dihormati selalu

Disebut Marhum gelarnya tentu

Allah Yarhamhu semoga restu

408. Wafat Baginda bi husnil khatimat

Semoga Allah melimpahkan rahmat

Dengan kemangkatan Sultan Ma’rifat

Marhum Bukit gelar didaulat

5. Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazzam Syah

(1780 s.d. 1782 M)

409. Setelah Sultan Alamuddin mangkat

Tengku Muhammad Ali lalu dinobat

Menjadi Sultan penerus Sultanat

Rakyat menyembah bay’at diangkat

410. Selama Muhammad Ali menjadi Sultan

Baginda tetap berkedudukan di Senapelan

Negeri Mempura Baginda tinggalkan

Tanpa penguasa sehingga terabaikan

411. Tengku Ismail kembali segera

Mengumpulkan kekuatan di Mempura

Masih berhak ke atas tahta diri merasa

Mengangkat diri menjadi raja gahara

412. Tengku Ismail sadar sepenuhnya

Muhammad Ali mengalah padanya

Kepada saudara tetap kasihnya

Alangkah mulia hati Panglimanya

413. Tengku Ismail mengampuni dirinya

Muhammad Ali tetap dikasihinya

Sebagai Raja Muda jabatan diberinya

Kembali ke Mempura mengikut Sultannya

414. Setelah sempurna diri menghamba

Berbagai jabatan tugaspun serba

Sampai akhirnya saatnyapun tiba

Kembali ke Senapelan Bismillahi Rabba

* ASAL MUASAL KOTA PEKANBARU

415. Di masa Jalaluddin21 memerintah

Kerajaan Siak menegakkan daulah

Memulai upaya meluaskan wilayah

Ke Hulu sungai perluasan mengarah

416. Tujuhbelas limapuluh tahunnya pasti

Sultan mengirim suatu ekspedisi

Dipimpin kepercayaan seorang abdi

Encik Agam berasal dari Deli

417. Ekspedisi mengarah ke Senapelan

Usaha dilakukan tanpa kekerasan

Dari hasil ekspedisi yang dilakukan

Batin Senapelan berhasil ditaklukkan

418. Kepada Siak Senapelan bernaung

Kepada Sultan Batin berlindung

Kerajaan Siak sangat beruntung

Berhasil menguasai sekitar Tapung

419. Wilayah Senapelan ketika itu

Kampung Bukit diliput tentu

Tampan dan Palas terhimpun satu

Bencah Kelubi22 ikut menyatu

420. Sesuai letaknya di persimpangan jalan

Senapelan jadi gerbang perdagangan

Daerah Tapung dan Kampar bertautan

Dari Mingkabau daerah pedalaman

421. Diwaktu Alamuddin menaiki tahtanya

Pengaruh Belanda hendak dihindarinya

Negeri Mempura lantas ditinggalkannya

Tengku Muhammad Ali turut bersamanya

422. Setelah ditinjau beberapa tempat

Daerah strategis kemudian di dapat

Di Hulusungai Siak sangatlah tepat

Ke negeri Senapelan dipersiapkan cepat

423. Ibukota kerajaan lalu dipindahkannya

Ke tempat baru Senapelan namanya

Sebutan berasal awal mulanya

Dari Kayu Sena nama pohonnya

424. Nama lainnya Payung Sekaki

Bermula sebab asal sebutan ini

Sebatang rimbun Sena nan tinggi

Berdiri seperti payung menaungi

425. Ketika Muhammad Ali menaiki tahtanya

Negeri Senapelan mulai dibangunnya

Berusaha melanjutkan cita-cita ayahannya

Mengembangkan pekan demikian niyatnya

426. Maka terpilihlah wilayah Senapelan

Tempat pilihan membangun pekan

Tempat berada di sekiar pelabuhan

Lintas strategis jalur perdagangan

427. Adapun asal nama Senapelan

Dari kata Sena23 asalnya sebutan

Di Sungai Pelam tumbuhnya tuan

Sena dan Pelam jadi Senapelan

428. Sedang di dalam arsip Belanda

Tertulis Chinapalla memanglah ada

Demikian ucapan lidah Belanda

Namun maksudnya tiada berbeda

429. Muhammad Ali kesuma berbangsa

Pengaruhnya besar masih terasa

Mudahlah ia mengerahkan massa

Banyaklah orang menawarkan jasa

430. Serata perbatinan datang berkawan

Bahu membahu berkerja sukarelawan

Biaya terkumpul dari dermawan

Membangun pekan pesara hartawan

431. Imam Suhil menuturkan riwayat

Bermula waktu pekan diperbuat

Menurut riwayat yang tersurat

Pekan berdiri waktunya tercatat

432. Duapuluh satu Rajab bulannya tepat

Duapuluh tiga Juni persamaan tercatat

Pada tahun seribu duaratus empat

Hari Selasa waktunya diingat

433. Di masa Tengku Muhammad Ali

Kampung berkembang pesat sekali

Tempat berhimpun dagang santeri

Menyara hidup mencari rezeki

434. Kata orang yang empunya peri

Kampung Senapelan Bandar masyhuri

Beritanya sampai ke segenap negeri

Ramai peniaga dagang santeri

435. Di saat pekan berkembang pesat

Cewang di langit menjadi isyarat

Sebagai pertanda penegas firasat

Pada Muhammad Ali menjelang wafat

436. Setelah lima tahun mendirikan pekan

Tengku Muhammad Ali menghadap Tuhan

Tanggal dan bulannya tak dapat dipastikan

Tahunnya seribu tujuh ratus delapanpuluh sembilan

437. Beristirat abadi terkubur jasanya

Di dalam kompleks Masjid Raya

Di samping adinda serta iparnya

Kerabat kerajaan para auliya

438. Karena jasanya membina pekan

Gelar marhumnya lalu dikaitkan

Dengan nama tempat ia dikuburkan

Marhum Pekan gelarnya dimasyhurkan

6. Sultan Yahya Abdul Jalil Muzaffar Syah

(1782 s.d. 1784 M)

439. Sebelum Ismail meninggal dianya

Tahta diwariskan kepada putranya

Tengku Yahya demikianlah namanya

Putra Mahkota pengganti ayahnya

440. Setelah dinobat mengganti ayahnya

Abdul Jalil Muzaffar Syah gelarnya

Sewaktu dinobat masih belia usianya

Tengku Muhammad Ali jadi walinya

441. Setelah Baginda Sultan baligh akalnya

Mengikut putusan musyawarah sebelumnya

Urusan kerajaanpun diserahkan kepadanya

Sultan Yahya menjadi raja sepenuhnya

442. Tata pemerintahan lalu disempurnakannya

Sebagaimana tradisi para pendahulunya

Berbagai pembangunan dilaksanakannya

Untuk mencapai kemakmuran rakyatnya

443. Penduduk bertambah demikian cepat

Negeri ramai berkembang pesat

Kampung tenteram adat dijabat

Rukun dan damai hidup bermasyarakat

444. Roda pemerintahan baru dijalankan

Sultan Yahya melaksanakan kebijakan

Pusat pemerintahan Baginda pindahkan

Namanya yang baru juga disebutkan

* SIAK SRI INDRAPURA DAR AL-SALAM AL-QIYAM

445. Tercatat pasti tiada wasangka

Tiga belas Februari waktu ketika

Tahun Seribu tujuhratus delapanpuluh tiga

Sejarah baru lembaranpun dibuka

446. Nama baru kerajaan diumumkan segera

Kerajaan bernama Siak Sri Indrapura

Dar al-Salam al-Qiyam demikian tertera

Pusat pemerintahannya tetap di Mempura

447. Siak Sri Indrapura Dar al-Salam al-Qiyam24

Nama kerajaan Zillullah fi l-‘Alam25

Negeri Sultan makhdum muhtaram

Rajanya bersisilah nasab mukarram

448. Demikian termaktub nama terukir

Hamba jadikan judulnya syair

Dengan harapan berlimpah khair

Motivasi membangun negeri nan kabir

449. nama yang baru tersiar cepat

Negeri berkembang maju dan pesat

Banyaklah perantau datang berhajat

Mencari rezki halal dan berkat

450. Ketika tugas Baginda tiada padat

Waklu luang banyak di dapat

Di saat Baginda sedang beristirahat

Kepada leluhurnya Baginda teringat

451. Tahun seribu tujuhratus delapan puluh empat

Bersama beberapa kaum kerabat

Ke Semenanjung Baginda berangkat

Menziarahi leluhur yang telah wafat

452. Selama kepergian Baginda Sultan

Beberapa waktu selama perjalanan

Pelaksana pemerintahan Baginda wakilkan

Pada Sayyid Ali putra Sayyid Utsman

453. Adapun tempat tujuan Baginda

Malaka dan Johor negeri persada

Melahirkan Sultan seperti ibunda

Negeri asal moyang Baginda

454. Ketika Baginda sampai di Dungun

Baginda gering tak dapat bangun

Ramailah tabib datang berhimpun

Tiada berhasil seorang juapun

455. Risau pengikutnya ditimpa masalah

Karena tiada sebarang warkah

Dijadikan sebagai rujukan washiyah

Tentang pengganti pemegang daulah

456. Mangkatlah Baginda dengan Taqdir-Nya

Sebelum sempat menziarahi leluhurnya

Di negeri Dungun tempat kuburannya

Marhum Mangkat di Dungun gelarnya

7. Assayyidis Syarif Ali Abdul Jalil Syaifuddin Baalawi

(1784 s.d. 1810)

457. Sayyid Ali sebagai wakil Sultan Yahya

Sebagai Sultan langsung dipilih jaya

Lalu dinobat dalam upacara mulia

Menduduki tahta peterakna surya

458. Adapun gelar Baginda Sultan Sayyid Ali

Gelar Bangsawan Arab keturunan Nabi

Berpadu dengan gelar Sultan Melayu asli

Assayyidis Syarif Ali Abdul Jalil Syaifuddin Baalawi

459. Dengan naiknya Sultan Syarif Sayyid Ali

Dinasti kerajaan Siak telahpun berganti

Yang semula dari keturunan Melayu asli

Menjadi berdarah Arab keturunan Nabi

460. Pendamping Sultan mengurusi dalam negeri

Tengku Muhammad Ali diangkat kembali

Sebagai Raja Muda jabatan kembali diberi

Karena pengalamannya tidak tertandingi

461. Sejak Syarif Sayyid Ali menjadi sultan

Baginda mulai meluaskan kerajaan

Bersama dengan Saudaranya sekalian26

Beberapa daerah berhasil ditaklukkan

462. Adapun daerah yang kalah perang

Pagarawan, Batubara, Bedagai dan Kota Pinang

Kualuh, Panai, Bilah, Asahan dan, Serdang

Beserta Deli, Langkat termasuk Temiang

463. Kesemua daerah itu disebut Jajahan Duabelas

Bahkan kekuasaan Siak mencapai wilayah Sambas

Lanun Selat Melakapun berhasil Baginda tumpas

Sehingga Johor dan Melaka menjadi was-was

464. Setelah berhasil mengembalikan kewibawaan

Pada Bangko yang dahulu pernah ditaklukkan

Tanah Putih dan Kubu di wilayah Rokan

Termasuk Tapung Kiri dan Tapung Kanan

465. Saudaranya Tengku Sayyid Abdurrahman27

Berhasil pula menaklukan Pelalawan

Diangkatlah dia menjadi Sultan28

Begitolah Siak dan Pelalawan dilakukan

466. Yang berjasa dalam penaklukan

Selain saudara Baginda Sultan:

Pejuang perempuan bernama Cik Puan29

Datuk Laksamana Raja Dilaut juga disebutkan

467. Tidaklah beberapa lamanya masa

Geringnya Sultan semakin bisa

Wafat akhirnya Sultan perkasa

Setelah duapuluh enam tahun berkuasa

468. Setelah jenazah diselenggarakan peri

Ramai pengiring menghantarnya pergi

Menuju pemakaman di Kota Tinggi

Marhum Kota Tinggi gelarnya diberi

8.Assayyidis Syarif Ibrahim Abdul Jalil Khaliluddin

(1810 s.d. 1815)

469. Sebaik sahaja diserahkan tahta kerajaan

Oleh Sayyid Syarif Ali pada putra nin tuan

Kemudian ananda dinobat menjadi Sultan

Sebagai Sultan Kerajaan Siak kedelapan

470. Sesuai tradisi adat menurut Sulalatus Salatin

Gelar kesultanannya dilengkapkan bil-kamilin

Assayyidis Syarif Ibrahim Abdul Jalil Khaliluddin

Di Kuala Mempura dibangun istana bermustautin

471. Berbeda dengan ayahanda Sultan

Seri Baginda sering sakit-sakitan

Urusan kerajaan beralih kesempatan

Dilaksanakan oleh Waliyul Sultan

472. Selain sebagai Panglima Besar dijabatkan

Tengku Muhammad juga diamanahkan

Mewakili Sultan pemerintahan dilaksanakan

Sampai wafatnya Sultan tetap dijalankan

473. Dalam kerajaan keluarga Sultan

Terjadi perpecahan yang bersangatan

Antara Tengku Putra ananda Sultan

Dengan T. S. Ismail30 anak waliyul Sultan

474. Riwayat diringkas singkat ceritera

Sultan wafat di negeri Mempura

Pusat kerajaan Siak Sri Indrapura

Marhum Mempura Kecil gelar tertera

9. Assayyidis Syarif Ismail Abdul Jalil Jalaluddin

(1815 s.d. 1864)

475. Setelah Sultan Assayyidis Syarif Ibrahim mangkat

Maka Tengku Sayyid Ismail kemudian dinobat

Perselisihan semakin tajam dikalangan kerabat

Tengku Putra membai’atpun tidak diperbuat

476. Assayyidis Syarif Ismail Abdul Jalil Jalaluddin

Minta bantuan Sir Wilson Wangsa kafirin

Tengku Putra kalah tahtanyapun terjamin

Maharajalela lah Sir Wilson sang kafirin

477. Dengan bantuan Belanda Wilson diusir paksa

Dari Bengkalis Wilson berhambus terpaksa

Penjajah Belanda kemudian menuntut jasa

Traktat Siak31diperbuat dengan memaksa

478. Traktat tersebut sangat merugikan Siak

Wilayah dan taklukan serta jajahan Siak

Diambil alih Kerajaan Belanda pukimak

Ditambah keharusan membayar berbagai pajak

479. Keadaan kerajaan porak poranda

Karena kuatnya pengaruh Belanda

Perpecahan keluarga makin melanda

Muncul usaha memakzulkan Baginda

480. Singkat syair ringkaslah ceritera

Mangkatlah Baginda setelah didera

Berbagai persoalan nafsu angkara

Allah Yarhamh digelar Marhum Indrapura

10. Sultan Assayyidis Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin

(Syarif Kasim I : 1864 s.d. 1889)

481. Dengan dimakzulkannya Baginda Sultan

Walanda mencampuri urusan pengangkatan

Sayyid Syarif Kasim32 saudara Sultan

Didudukkan di tahta mendapat kesempatan

482. Setelah dinobat dilantik kamilin

Gelar diberi pada Sultan Muttaqin

Assayyidis Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin

Pendiri masjid Raya Siak Syahabuddin

483. Baginda Sultan ‘alim berilmu mapan

Faham administrasi pemerintahan terapan

Dididik putranya dengan berkecukupan

Menyiapkan pemimpin untuk masa hadapan

484. Pengaruh Belanda makin bersangatan

Perhatian Baginda lebih dijuruskan

Pada keagamaan lebih diutamakan

Dari urusan pemerintahan bila dibandingkan

485. Banyak kemajuan yang Baginda hasilkan

Qubah Kasimiyah megah didirikan

Mahkota kerajaan juga diperbuatkan

Bidang perkonomian berhasil ditingkatkan

486. Lapan belas lapan sembilan tahunnya dicatatkan

Sepeninggal Sultan putranya telahpun dibekalkan

Berbagai pengetahuan ilmu yang dibutuhkan

Marhum Mahkota gelarnya dimasyhurkan

11. Assayyidis Syarif Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin

(1889 s.d. 1908)

487. Assayyidis Syarif Hasyim33 Abdul Jalil Syaifuddin

Setelah dinobat dengan kamilin

Menyediakan pendidikan li al-thalibin

Membangun perekonomian rakyat dhai’fin

488. Untuk menambah wawasan pengalaman

Ke Eropah Sultan melawat berwisman

Ke Negeri Belanda sampai ke Jerman

Membangunan negeri dari pengalaman

489. Walaupun takluk jajahan melepaskan diri

Kerajaan Siak tetap kokoh berdiri

Perekonomian meningkat di serata negeri

Kepada seluruh rakyat pekerjaan diberi

490. Lapangan kerja banyak dikembangkan

Tiada pengangguran kemiskinan dientaskan

Pembangunan fasilitas umum dimeratakan

Berbagai kemudahan cukup disediakan

491. Beraneka ketrampilan sedia diberi

Untuk meningkatkan kemampuan diri

Sumber Daya Manusia berpotensi peri

Semuanya bekerja membangun negeri

492. Lahan dibuka untuk berkebun

Galangan kapal juga dibangun

Rumah Sewa dibina bersusun

Hasil hutan ditampung bertimbun

493. Kerajaan mendirikan percetakan sendiri

Mencetak buku-buku keperluan negeri

Bahan bacaan murid dan santeri

Pikiran rakyat berkembang hadhari

494. Salah satu daripada hasil percetakan

Bab al-Qawa’id masyhur diwariskan

Hingga sekarang masih diperbincangkan

Aturan tata pemerintahan ada dituliskan

495. Belanda menggandakan cukai dan pajak

Namun pengaruhnya sedikit tak jejak

Kemakmuran negeri semakin menanjak

Perekonomian kerajaan tetap melonjak

496. Dengan kemakmuran tercapai berkeadaan

Baginda membangun istana kerajaan

Assirayatul Hasyimiyah34 berhias kemuliaan

Hingga sekarang disaksikan keistimewaan

497. Selain membangun istana berperi

Dibangunnya pula Balai Rung Sari

Tempat bermajelis bijak bestari

Membicarakan perihal persoalan negeri

498. Setelah membangun persada bunda

Mangkatlah Sultan dengan berada

Ketika wafat diserikan Biduanda

Sultan digelar Marhum Baginda

12. Sultan Assayyidis Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin

(Syarif Kasim II : 1915 s.d. 1949)

499. Pewaris tahta Kerajaan Siak Sri Indrapura

Tengku Sulong Sayyid Kasim35mahkota putra

Sewaktu meninggal Baginda ayahanda betara

Bersekolah di Batavia anandapun pulang segera

500. Karena pendidikannya belum dikhatamkan

Untuk sementara pemerintahan dilaksanakan

Kepada dua orang Mamanda diwakilkan

Pemegang amanah kerajaan ditadbirkan

501. Adapun pelaksana tugas kerajaan

Datuk Limapuluh Menteri Kerajaan

Bersama Syarif Syagaff36Mamanda kerajaan

Saling melengkapi di dalam pekerjaan

502. Setelah Tengku Sulong pelajarannya tuntas

Beristri Tengku Syarifah Lathifah37 zuriat selaras

Pada Tiga Maret seribu sembilan ratus lima belas

Ditabal sebagai Sultan Siak sangatlah pantas

503. Sejak ditabal sebagai Sultan yang mutaakhirin

Dilengkapkan namanya dengan gelar kamilin

Assayyidis Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin

Tengku Agung Permaisurinya digelar Jauzatin

504. Setelah hidup berumah tangga dijalankan

Tujuh belas tahun penuh dengan kebahagiaan

Disaat hamil permaisuri mangkat ditaqdirkan

Perkawinan pertama Baginda tak dapat keturunan

505. Menurut riwayat yang shahih ada mengatakan

Ketika hamil ke Singapura permaisuri diperiksakan

Diduga kuat Belanda ikut campur tangan

Melalui Dokter Singapura permaisuri dikerjakan

506. Walanda sengaja melakukan hal demikian

Untuk memutus silsilah keturunan Sultan

Apabila kelak mangkat Baginda Sultan

Belanda mudah mengambil alih kekuasaaan

507. Kebencian Sultan makin bertanah

Kepada Belanda bangsa penjajah

Perlawanan politis penuh siyasah

Direfleksikan Sultan dengan taqiyah

508. Untuk mengenang almarhumah direalisasikan

Sekaligus mewujudkan perjuangan pendidikan

Sekolah khusus untuk perempuan didirikan

Latifah School38 sekolahannya dinamakan

509. Tahun seribu sembilanratus duapuluh sembilan

Untuk kedua kalinya menikahlah Baginda Sultan

Dengan Syarifah Fadlun istri kedua disebutkan

Tengku Maharatu gelar permaisuri ditabalkan39

510. Permaisuri banyak memberikan dorongan

Mendampingi Sultan dalam perjuangan

Bahu membahu bergandingan tangan

Memajukan pendidikan saling berdampingan

511. Duapuluh satu tahun40 cukuplah lama

Suka dan duka dilaluinya bersama

Tanpa keturunan hampalah sukma

Berpisah cerai jadi pilihan bersama

512. Sultan kembali berumah tangga

Syarifah Syifaq istri yang ketiga

Karena tiada serasi dalam lembaga

Diakhiri dengan perceraian juga

513. Sultan keempat kalinya kembali menikah41

Dengan Syarifah Fadhlun istri mawaddah

Setia mendampingi suami dalam darurah

Sebagai rakyat jelata meskipun susah

514. Suami istri hidup memperihatinkan

Di Kota Jakarta di Jalan Pasuruan

Tunjangan empatpuluh ribu perbulan

Serba kekurangan dipada-padakan

515. Dengan Syarifah Fadhlun bahtera diharungi

Ke manapun suami sedia mengiringi

Kebahagiaan masa tua tidak tertandingi

Hingga Sultan mangkat masih didampingi

516. Karena sakit yang diderita bersangatan

Akhirnya mangkatlah Baginda Sultan

Duapuluh tiga April sembilan belas enam lapan

Di Rumbai wafatnya di Siak dikebumikan

G. SIAK DI ZAMAN PENJAJAHAN

1. Penjajahan Belanda

517. Sebermula kata syairpun beralih cerita

Perihal zaman penjajahan patut diwarta

Penjajahan Walanda di negeri kita

Untuk diketahui anak cucu serta

518. Belanda pertama yang datang diseru

Jacob Heemskerk namanya seteru

Dari Cina armadanya memburu

Menyerang Peringgi di Johor Bahru42

519. Ketika tata Negara berubah pasti

Dalam sistem pemerintahan terbukti

Kekuasaan VOC kemudian diganti

Pemerintah Belanda sebagai pengganti43

520. Awal mula Belanda mulai bertapak

Di dalam wilayah kerajaan Siak

Ketika Raja Alam menandatangani kontrak44

Pada masa terjadinya perang Siak

521. Kekuasaan Belanda semakin menjejak

Apalagi setelah ditandatangani Traktak Siak45

Campur tangannya tak dapat dielak

Termasuk semena-mena memungut pajak

522. Kerajaan Siak mulanya sepuluh distrik

Dirampingkan hanya jadi lima distrik

Beberapa distrik menurun jadi onderdistrik

Masyarakat Siak semakin tidak berkutik

523. Belanda menguasai hutan dan tanah ulayat

Kekuasaan Kepala Suku dan Batin tersayat

Kerja rodi diperintahkan kepada rakyat

Sultan berusaha menolak dengan siayat

524. Perlawanan terbuka pada Belanda

Di wilayah Siak dimulai oleh Baginda

Melalui Volunteer direkrut para pemuda

Dilatih militer dipersenjatailah pemuda

525. Diam-diam Sultan mendalangi pemberontakan

Menolak sistem kerja rodi yang dipaksakan

Terjadilah perlawanan yang tidak diperkirakan

Pemberontakan Koyan46 sangat menggemparkan

526. Kekuatan Belanda47 dengan tambahan pasukan

Dari Keresiden Bengkalis48 bantuan didatangkan

Namun pemberontakan tak dapat dipadamkan

Walanda terpaksa meminta tambahan pasukan

527. Pasukan terpilih dari Medan didatangkan

Bergabung dengan sisa-sisa pasukan

Kekuatan besar datang untuk menghancurkan

Mendapat perlawanan dari pemberontakan

528. Koyan beserta kawan-kawan lainnya

Melakukan perlawanan sejadi-jadinya

Selain medan pertempuran dikuasainya

Ditambah dukungan Sultan menyertainya

529. Belanda kewalahan menghadapi serangan

Bagaikan baah pemberontak berdatangan

Mayat mayat berserak bergelimpangan

Banyak pihaknya mati dalam peperangan

520. Letnan Leitser berpengalaman sebagai komandan

Dalam berbagai peperangan maupun medan

Berputus asa dan malu mukanya padan

Bunuh diri dalam perjalanan pulang ke Medan

521. Sementara Koyan dan kawan-kawannya

Melarikan diri ke Johor secepatnya

Secara rahasia Sultan melindunginya

Belanda dipermalukan sejadi-jadinya

522. Belanda berusaha menebus kekalahannya

Sekaligus untuk memperkuat kekuasaannya

Raja-raja Sumatra Timur dipanggil semuanya

Di Medan para Raja dikumpulkannya49

523. Dua tahun kemudian Belanda meminta Sultan

Membentuk Staatswacht disertai peralatan

Permintaan Walanda berani ditolak Sultan

Belanda ditantangnya secara jantan

524. Ketika Jepun berhasil mengalahkan Belanda

Ditandai menyerahnya Guberbur Hindia Belanda50

Berakhirlah kekuasaan Pemerintah Walanda

Di Siak Sri Indrapura dan serata persada bunda

2. Penjajahan Jepang

525. Kehadiran Jepun di Siak Sri Indrapura

Diiringi selogan sebagai saudara

Asia untuk Asia demikian bicara

Propagandanya rasuk tak terasa

526. Di depan Sultan mereka memperlihatkan

Di mata rakyat mereka mempertontonkan

Di halaman istana mereka melakukan

Menghukum Belanda dengan tindakan

527. Para pembesar dan orang Belanda

Maupun pribumi pengikut Belanda

Disiksa di halaman istana Baginda

Seperti binatang sedikit tak beda

528. Teriakan banzai bergema saujana

Orang meng-elukannya di mana-mana

Sehingga penuh halaman istana

Menyaksikan Belanda dihukum hina

529. Demkian Jepun mendemonstrasikan

Rakyat menyambut dengan tepukan

Bendera merah putih lalu dikibarkan

Dengan Hinomaru ianya didampingkan

530. Rakyat bersimpati apabila melihat

Demikian pandai Jepun bermuslihat

Tak lama kemudian belangnya terlihat

Melebihi Belanda kejamnya jahat

531. Setelah Jepun berkuasa sepenuhnya

Sistem pemerintahan lalu diubahnya

Pemerintahan kerajaan dibekukannya

Disesuaikan dengan aturan militernya

532. Keresidenan Riau masa dahulunya

Menjadi Riau Syu nama Jepunnya

Diperintah Cokan sebagai kepalanya

Gubernur Militer setingkat jabatannya

533. Daerah Onderafdeling juga diubahnya

Dijadikan Gun sebutan Jepunnya

Seorang Ganco sebagai kepalanya

Pemerintahan militer nyata kejamnya

534. Selrun Onderdistrik turut diubahnya

Dijadikan Ku istilah Jepunnya

Seorang Kocu sebagai kepalanya

Sedang distrik dihapus semuanya

535. Pada setiap Asisten Residen dahulunya

Atau wilayah Bun bahasa Jepunnya

Seorang Bunsuco menjadi kepalanya

Setara Bupati tingkat jabatannya

536. Seluruh Riau Syu dibagi pemerintahnya

Terdiri dari tiga Bun jumlah wilayahnya

Masing-masing Bunsuco jadi kepalanya

Sebagai Hakim dan Polisi jabatan kekuasaannya

537. Siak Gun dan Pelalawan Gun

bersama Pasir Pengaraian Gun

Termasuk dalam Pekanbaru Bun

Yang membawahi wilayah Gun

538. Dengan sistem pemerintahan ini

Jepun melaksanakan pemerintah tirani

Rakyat dperlakukan bagai hewani

Untuk menentang tak ada yang berani

539. Tak berapa lama berselang waktu

Belang aslinya terlihat tentu

Ternyata Jepun bukan sekutu

Lepas dari jembalang terpeluk hantu

540. Tahun pertama Jepun berkuasa

Pemuda diperintah jadi romusa

Bekerja berat dengan terpaksa

Apa dikerja tiada imbalan jasa

541. Kekejaman Jepun melebihi walanda

Derita sengsara berlipat ganda

Hidup miskin serba tak ada

Papa kedana tidak berada

542. Rakyat Siak melalui Baginda Sultan

Diminta jadi romusa membuka hutan

Berkat kepandaian diplomasi Sultan51

Yang pemuda dijadikan Dai Toa52 Sultan

543. Lainnya dimasukkan Haiho atau Bogodan

Beserta Giu Gun ataupun Zainendan

Latihannya berat menyiksa badan

Makan dan minum tidak sepadan

544. Sedang yang lain diminta untuk bertani

Bercocok tanam berkebun hutani

Menyediakan pangan kebutuhan insani

Walaupun tak dipaksa cukup membebani

545. Di daerah lain rakyat jadi romusa

Membangun kepentingan Jepun mereka dipaksa

Yang malas dan tak kuat mendapat siksa

Sehingga banyaklah rakyat yang binasa

546. Asam garam susah didapat

Gula dan minyak serba disukat

Yang sakit tak mendapat obat

Badan teruk bekerja berat

547. Meski hanya tida tahun lamanya

Jepun memerintah dengan kejamnya

Hidup siksa tak kuat menanggungnya

Hingga tak sanggup hamba melukiskannya

548. Hamba nan fakir menyingkat cerita

Ke cerita lain memintas warta

Semakin banyak hamba berkata

Khawatir riwayat bercampur dusta

H. Siak Dizaman Kemerdekaan

549. Kekuasaan Jepun tamat akhirnya

Karena sekutu mengalahkannya

Limabelas Agustus tanggal bulannya

Sembilan belas empat lima hitungan tahunnya

550. Nagasaki dan Hiroshima dibumi hanguskan

Di kedua kota bom atompun dijatuhkan

Untuk menghindari korban yak tak diperlukan

Perang Asia Timur Raya segera dihentikan

551. Pimpinan Riau Syu Cokan Makino Susabaru

Gubernur Militer Jepang berkedudukan di Pekanbaru

Mengumumkan kekalahannya dengan terharu

Kekuasaan Tenno Heika berakhir terburu-buru

552. Walaupun demikian peri keadaannya

Rakyat Siak gelisah tak tenang hatinya

Antara sesama mereka saling bertanya

Setelah Jepun siapa penggantinya

553. Orang-orang Cina bersorak sorai di Siak

Karena Jepun mengalami kekalahan telak

Orang-orang Melayu dicemooh dan disorak

Buang saja Samurai Jepun ke sungai Siak

554. Cemoohan ditujukan pada orang Melayu

Yang pernah ikut tentara jepun Riau Syu

Mengharap janji jepun memerdekan Melayu

Ibarat bergantung dilapuknya kayu

555. Cina menganggap dirinya punya andil

Di Perang Dunia Kedua merekapun tampil

Tentara Ciang Kai Sek menjadi wakil

Kekuasaan Jepun hendak dialih ambil

556. Orang-orang Cina menyebarkan warkah

Bahwa Belanda dan Cina akan memerintah

Di Bagan Kuo Min Tang berkibar gagah

Di Siak pula hendak mengikut pongah

557. Dalam suasana serba tak pasti

Suasana mencekam merisaukan hati

Berita proklamasi belumlah pasti

Tentara sekutu datang mengejutkan hati

558. Di Kerajaan Siak pada dermaga utamanya

Dua kapal sekutu bersandar angkuhnya

Di pimpin Inggris, Belanda dan Nicanya53

Menemui Sultan54 dengan sombongnya

559. Setelah menemui Baginda Sultan

Bendera Belanda kembali dikibarkan

Orang Belanda yang sedang ditahan

Dengan segera semuanya dibebaskan55

560. Sultan mendengar proklamasi diseru

Untuk memastikan berita yang terbaru

Diutuslah OK. Jamil ke Pekanbaru56

Menemui tokoh pejuang di Pekanbaru57

561. Setelah mendengar berita kemerdekaan

Dengan biaya dari pihak kerajaan

Segeralah Sultan membentuk kepanitiaa

Berbagai badan serta kelembagaan58

562. Setelah semua badan terbentuk sempurna

Sultan mengadakan rapat paripurna

Rapat Umum di halaman istana

Rakyat menghadiri kecuali Cina

563. Teriakan kemerdekaan ramai membahana

Yel Merdeka! terdengar di mana-mana

Diiringi Allahu Akbar dan Asmaul Husna

Rasa nasionalisme tumbuh sempurna

564. Dihalaman Istana Assirayatul Hasyimiyah

Bendera Belanda diturunkan sudah

Bendera Merah Putih dikibarkan kamilah

Tanda dukungan Siak kepada pemerintah

565. Bernaik Saksi Sultan Siak lalu bersumpah

Bersama rakyatnya berikrar syahadah

Membela kemerdekaan sebagai marwah

Walaupun harus mati berkalang tanah59

566. Tengku Mahratu permaisuri terpilih

Menyematkan simbol merah putih

Di lengan baju Sultan nan bersih

Sebagai pengayom TKR tanpa pamrih

567. Selanjutnya Sultan mengumumkan niatnya

Tanpa memikir bagaimana kelak nasibnya

Menyerahkan kerajaan, istana dan hartanya

Kepada Republik Indonesia nan dicintainya

568. Kemudian mengajak para Sultan kerajaan

Di pesisir Timur Sumatera yang berkesediaan

Bersama membela perjuangan kemerdekaan

Dengan menyumbang sebahagian kekayaan

569. Sultan melaksanakan sempurna niyatnya60

Menyerahkan kekayaan yang dimilikinya

Senilai tiga belas ribu gulden banyaknya

Kepada Gubernur Sumatera diserahkannya

570. Sejumlah kekayaan yang telah diserah

Dijemput ke Istana Assirayatul Hasyimiyah

Oleh utusan Gubernur Sumatra Tengah

Dibawa ke ibukota Sumatera Tengah61

571. Ketika di Medan Sultan Siak merawan

Meletus gerakan62 pejuang sukarelawan

Merampok istana dan membunuh bangsawan

Yang tidak mendukung perjuangan relawan

572. Sultan Syarif Kasim diselamatkan segera

Di bawah perlindungan kekuasaan Negara

Dibawa ke Aceh63 rupanya Sultan betara

Kemudian berkampanye kemerdekaan Negara

573. Ketika di Aceh Sultanpun diangkatlah

Menjadi Penasehat bagi pemerintah

Mengobarkan semangat pantang menyerah

Melalui Radio Aceh Baginda berkhotbah

574. Ketika terjadi agresi kedua Belanda

Sultan Siak di Aceh sedang berada

Mendengar Siak dikuasai Belanda64

Maka murkalah Sri Baginda

575. Melalui RRI Aceh Sultan menyeru65

Agar rakyat Siak syahid ditiru

Berjuang melawan para seteru

Mempertahankan Republik yang masih baru

576. Selanjutnya Sultan dan Permaisuri gahara

Menyerahkan sumbangan pada Kepala Negara

Soekarno selaku Presiden menerima segera

Sebesar tigabelas juta Frank ditaksir setara66

577. Sesudah tercapai pengakuan kedaulatan67

Bersama Permaisuri berangkatlah Sultan

Ke Jakarta menetap dalam kesempitan

Sebagai rakyat jelata di Metropolitan68

578. Akhirnya Sultan kembali ke kampung halaman

Mengisi masa tuanya di istana kediaman

Hingga ajal menjemput Pahlawan beriman

Husnul Khatimah sesuai dengan idaman

I. Pembangunan Siak Mengisi Kemerdekaan

1. Perkembangan Siak

579. Sejak Pengakuan Kedaulatan ditetapkan

Diikuti timbang terima yang dilakukan

Konsulidasi Pemerintah kemudian diputuskan

Berdasarkan Undang Undang yang ditetapkan69

580. Daerah Keresidenan Riau ditetapkan

Beberapa Kabupaten ianya dijadikan

Kampar dan Bengkalis Kabupaten dinamakan

Indragiri dan Kepri Kabupaten disebutkan

581. Untuk mengkoordinir Kabupaten yang empat

Residen Koordinator kemudian diangkat

Jamin Dt. Bagindo namanya tercatat

Di Tanjung Pinang kedudukan bertempat

582. Enam tahun kemudian terjadi perubahan

Wilayah dihapuskan lalu dikembalikan

Bentuk Kewedanan Kecamatan disetarakan

Sebagai Daerah Administrasi ditetapkan

583. Keresidenan Riau berstatus otonomi

Bersama Sumbar dan juga Jambi

Sumatra Tengah namanya propinsi

Tempat Ibukotanya di Bukit tinggi

584. Sementara kedudukan Siak ketika itu

Sebagai kecamatan statusnya tentu

Dalam Kabupaten Bengkalis bersatu

Sampai reformasi terjadi restu

2. Berdirinya Kabupaten Siak

585. Keberadaan Kabupaten Siak baru diputuskan

Sembilan belas sembilan sembilan tahun disebutkan

Berdasarkan Undang Undang yang ditetapkan

Nomor limapuluh tiga pada lembaran dicatatkan

586. Pembentukan Kabupaten resmi ditetapkan

Rokan Hulu dan Hilir Kabupaten dimekarkan

Kuantan Sengingi dan Pelalawan diikutkan

Kabupaten Siak sempurna disebutkan

587. Sejak Siak jadi Kabupaten sendiri

Pembangunan menyebar serata negeri

Di berbagai ceruk kampung bestari

Berkembang pesat bagaikan berlari

588. Gedung kantor dibangun megah

Fasiltas umum banyak bertambah

Jalan dibuka menghubungkan daerah

Jembatan dibangun penyambung tanah

589. Pemerintahan negeri berjalan serasi

Antara Badan dan dinas berinteraksi

Jabatan diberi pada yang berprestasi

Pangkat dinaikkan bagi yang berdedikasi

590. Dewan Perwakilan Rakyat saling komunikasi

Rencana pembangunan sumpurna dipresentasi

Berbagai pembangunan strategis dapat direalisasi

Pekerjaan selesai sempurna jauh dari korupsi

591. Sarana dan prasarana terawat terinventarisasi

Singkat dan mudah pelayanan administrasi

Banyak pemodal datang berinvestasi

Banyak pabrik beranekalah produksi

592. Pertanian berkembang diserata negeri

Perkebunan luas sawah ladang berperi

Lahan mencukupi Hutan Tanaman Industri

Sedangkan hutan alam terpelihara lestari

593. Perdagangan dan jasa marak bertransaksi

Pegawai karyawan buruh dan kuli

Menghasilkan upah gajih honor komisi

Penghasilan bertambah meningkatlah dayabeli

594. Jarak dekat waktu singkat karena telekomunikasi

Berbagai angkutan tersedia transfortasi

Berbagai kebijakan pemerintah tersosialisasi

Radio dan televisi menyebarkan informasi

595. Sekolahan dibina gurupun diadakan

Buku buku bacaan cukup disediakan

Alat belajar mengajar disempurnakan

Untuk meningkatkan kualitas pendidikan

596. Berbagai akses dibuka serta

Berbagai event ditaja merta

Situs sejarah turut ditata

Menjadi tawaran paket pariwisata

J. ADAT BUDAYA SENI BAHASA SIAK PUSAKA

1. Adat Budaya:

597. Setelah membaca sejarah Siak

Ungkapan hikmah dapat dikuak

Berbagai pelajaran patut disimak

Jadi pedoman dalam bertindak

598. Adapun antara nasehat bertuah

Terangkai indah di dalam madah

Hidup kayu lazimnya berbuah

Hidup manusia patutnya berfaedah

599. Adat bernegara sagang menyagang

Adat berbangsa pandang memandang

Adat memerintah timbang menimbang

Adat memimpin tenggang menenggang

600. Adat beraja pantang memantang

Adat bersultan julang menjulang

Adat bermenteri galang menggalang

Adat berbatin topang menopang

601. Adat laut jadi harungan

Adat sungai jadi laluan

Adat teluk jadi labuhan

Adat terusan jadi lintasan

602. Adat bukit jadi dakian

Adat lurah jadi turunan

Adat pemimpin jadi panutan

Adat pimpinan jadi ikutan

603. Adat rumah bertanga sakinah

Adat bersuku bertali darah

Adat berbatin berbatas wilayah

Adat bersultan berdatang sembah

604. Adat berniaga mencari untung

Adat dagang rantau diusung

Adat merantau langit dijunjung

Adat pribumi negeri disanjung

605. Adat ‘Alim tempat bertanya

Adat ‘Ulama sandaran fatwa

Adat Faqih berfaham agama

Adat Qadhi adil berperkara

606. Adat berkain sarung menyarung

Adat berpakaian kurung mengurung

Adat berselendang tudung menudung

Adat bertanjak lingkar menyambung

607. Adat sejiran tangung menangung

Adat se desa kunjung mengunjung

Adat sekampung tampung menampung

Adat serantau dukung mendukung

608. Adat berkawan jelang menjelang

Adat bersahabat tandang bertandang

Adat berteman tenggang menenggang

Adat berkasih sayang menyayang

609. Adat berhajat pinang meminang

Adat berkahwin tuang menuang

Adat beranak timang menimang

Adat bercucu saying menyayang

610. Adat berhujjah jangan menaksir

Adat berdebat jangan mengkusir

Adat berbantah jangan menyindir

Adat bermajlis jangan meminggir

611. Adil menyukat penuh tak kurang

Adil menimbang berat seimbang

Adil mengukur samalah panjang

Adil menghukum menurut undang

612. Jangan menangguk di air keruh

Jangan lengah ketika disuruh

Jangan diungkit kalau diparuh

Jangan mencuri barang ditaruh

613. Jangan mencari jalan bergaduh

Jangan sembarang kalau menuduh

Jangan bernaung dikala teduh

Jangan menumpah kalau menyeduh

614. Kalau meminjam ingat mengembalikan

Kalau mengambil ingat menyisakan

Kalau memakai ingat merawatkan

Kalau meminta ingat menyisakan

615. Kalau pandai jadilah pematut

Kalau pintar jadilah penaut

Kalau cerdas jadilah pembaut

Kalau geliga jadilah pemalut

616. Kalau marah tidak menyumpah

Kalau menatang tidak menumpah

Kalau menunjuk tidak menyalah

Kalau menguasai tidak menjajah

617. Kalau kuat jangan melemahkan orang

Kalau cepat jangan melambatkan orang

Kalau besar jangan mengecilkan orang

Kalau tinggi jangan merendahkan orang

618. Kalau menjabat jangan memperbudak orang

Kalau kuasa jangan memperhamba orang

Kalau kaya jangan memiskinkan orang

Kalau punya jangan melaratkan orang

619. Kalau berjaya tak harap pujian

Kalau berjasa tak harap bagian

Kalau gagal tak takut cacian

Kalau kalah tak takut makian

620. Kalau tak suka jangan mencaci

Kalau tak hendak jangan memaki

Kalau tak sudi jangan mengkeji

Kalau tak selaba jangan mendengki

621. Kerja yang menolong janganlah pamrih

Kerja yang cermat janganlah letih

Kerja yang baik jangan memilih

Kerja yang berat jangan merintih

622. Kerja menyalah jangan amalkan

Kerja tak baik jangan lakukan

Kerja tak senonoh jangan perbuatkan

Kerja tak selesai jangan biasakan

623. Kalau gigi belumlah tumbuh

Pinang kotai jangan disentuh

Kalau pucuk belumlah tumbuh

Janganlah langit hendah disentuh

624. Kalaulah biduk berat di muka

Jangan gelombang coba diduga

Kalau dah tahu orang tak suka

Janganlah cinta bertarung laga

625. Kalau kerja belum berpeluh

Jangan diharap mutu sepuluh

Pabila colok tak berpembuluh

Dikala malam tiada bersuluh

626. Kalau sombong berlawan lebih

Kalau ceroboh beroleh letih

Terlalu gembira berakhir sedih

Terlalu cemburu berakhirlah kasih

627. Pada yang salah jangan mencela

Pada yang sumbang jangan mencerca

Pada yang buruk jangan menghina

Pada yang cacat jangan mempersenda

628. Pada yang ‘alim jangan menjauhi

Pada yang tua jangan melangkahi

Pada yang pantar jangan memusuhi

Pada yang muda jangan memarahi

629. Sama saudara jangan berlaga

Sesama keluarga jangan bersuga

Sesama semenda jangan curiga

Sesama besan jangan menduga

630. Tuah raja pada daulatnya

Tuah ‘Ulama pada fatwanya

Tuah Cendikia pada ilmunya

Tuah Qadhi pada adilnya

631. Tuah kata pada maknanya

Tuah tangan pada garisnya

Tuah akal pada mindanya

Tuah hati pada nuraninya

632. Tuah budi pada akhlaqnya

Tuah bahasa pada santunnya

Tuah laku pada sopannya

Tuah sikap pada sifatnya

633. Tuah bangsa pada bahasa

Tuah kerajaan pada mahkota

Tuah istana pada tahta

Tuah balai pada peterakna

634. Tuah adat pada dawamnya

Tuah resam pada patutnya

Tuah tradisi pada kebiasaannya

Tuah budaya pada tamadunnya

635. Tuah iman pada aqidahnya

Tuah Islam pada rukunnya

Tuah amal pada niyatnya

Tuah ibadah pada ikhlasnya

636. Tuah kerja pada manfaatnya

Tuah usaha pada azamnya

Tuah upaya pada dayanya

Tuah tawakkal pada ikhtiarnya

637. Ular terbelit akar takkan hilang bisanya

Intan tercampak nista takkan hilang cahayanya

Bulan sabit suatu ketika purna akhirnya

Selama-selamanya hidupsuatu saat wafat akhirnya

638. Kelapa jatuh mumbangpun jatuh

Cecak jatuh tupaipun jatuh

Tebing runtuh bukitpun runtuh

Dinding runtuh bentengpun runtuh

Seni Bahasa:

639. Seni bahasa Siak Pusaka

Bermadah syair pantun seloka

lagu dan tari joget bersuaka

Ajang seniman saling bersemuka

640. Festival ditaja julang budaya

Siak Bermadah jemala jaya

Di negeri istana seni beraya

Cipta lestari generasi berdaya

641. Siak melestarikan Berbalas pantun

Bersoal jawab berjual beli santun

Mengikut persajakan irama dilantun

Sampiran bijak isinya menuntun

642. Hantar belanja berpantun serta

Rasa dan fikir bersulam kata

Ungkapan diucap bahasa ditata

Ranggi terucap sangatlah pokta

643. Demikian pula dongeng dan lawak

Bahasa dan laku memancing gelak

Lucu menghibur sampai terbahak

Berbagai persoalan teringatpun tidak

644. Syahdu senandung mendodoi budak

Nasehat berwashiyat kepada anak

Membangkit kenangan sewaktu budak

Ditimang sayang Mak dan Bapak

645. Rentak zapin gerak beradab

Alif sembah menjadi sebab

Tarian tradisi dirujuk musabab

Demikian dinukil di dalam kitab

646. Dinamis harmonis tarian kreasi

Memberi ruang kreografer berekspresi

Busana dan irama gerak komposisi

Konsepnya berangkat dari tradisi

647. Kembang lestari lagu Melayu

Bercengkok restu syahdu mendayu

Bak buluh perindu suara merayu

Seakan dibelai hembusan bayu

648. Agung dan syahdu irama Nasyid

Kepada Ma’bud berdo’a sang‘Abid

Akapela digubah ghina bi al-Rasyid

Memuji Allah bersulam Tahmid

649. Bujang dan dara tampan rupawan

Anggun dan gagah pribadi menawan

Tata busana sesuai keperluan

Tampil sempurna dengan pengetahuan

650. Syair dilantun merdu irama

Burung Tiung Selendang Delima

Dibawa sendiri ataupun bersama

Menyentuh hati merasuk sukma

3. Riak Siak

651. Jika pandai bercermin sejarah

Peristiwa dahulu dijadikan ‘ibrah

Sebagai pedoman dalam ibadah

Ke masa depan agar berfaedah

652. Syarat negeri makmur sejahtera

Semua bahagian sama merasa

Seperti tubuh umpama betara

Mestilah ada empat perkara:

653. Negeri Siak tanah kelahiran

Tumpah darah negeri sanjungan

Melengkapkan bakti hamba cukupkan

Mengabdi diri hamba sempurnakan

654. Negeri Siak timangan bunda

Tanah pertiwi bumi persada

Jika ditinggal sebulan ada

Bagai setahun terasa di dada

655. Negeri Siak laman bermain

Malam menyelimut bagaikan kain

Rabbighfirly wa li walidain

Iyyaka na’budu wa iyaka nasta’in

656. Negeri Siak negeri bersultan

Para pemimpin jadi panutan

Para pemuka jadi ikutan

Adil dan bijak berkepatutan

657. Negeri Siak negeri bangsawan

Gahara dan awam sama berkawan

Penduduk elok paras rupawan

Lakunya santun agung gemawan

658. Negeri Siak negeri berdaulah

Alim Ulamanya membawa berkah

Pemuka masyarakatnya membawa hasanah

Rakyatnya patut disemua wilayah

659. Negeri Siak negeri berdatuk

Pemuka agama temat merujuk

Pemuka masyarakat berkait tampuk

Rakyat sefaham sama seangguk

660. Negeri Siak negeri beradat

Pemuka adapt memangku cermat

Pusaka dipelihara dengan hormat

Sepanjang ranau resam dijabat

661. Negeri Siak negeri istana

Masjid Mushalla banyak dibena

Persekitaran bersih indah suasana

Bangunan rapi tertata sempurna

662. Negeri Siak negeri mahkota

Tepian sungai turab ditata

Jembatan megah mengagumkan mata

Pagar dam lampu berukir seta

KHATIMAH

663. Al-Hamdulillah Khaliq al-‘Alam

Puji dan syukur bertenun gurindam

Berangkai syair tekat bersulam

Adat bahasa budaya mahnikam

664. Menjunjung duli shalawat salam

Kapada Nabi Rasul muhtaram

Berkat Keluarga sahabat ihtiram

Berkat Auliya Wali mukaram

665. Syair sejarah riwayatnya khatam

Siak Sri Indrapura Dar al-Salam al-Qiyam

Mengungkap peristiwa masa nan silam

Habislah tinta patahlah qalam

666. Syair selesai dihujung malam

Santak ke subuh mega temaram

Hamba berserah Allahu a’lam

Mengakhiri syair dengan wassalam


1 Pada masa pemerintahannya dibuat Undang Undang Melayu.

2 Parameswara : Karena dalam tulisan Arab Melayu tidak menggunakan baris, maka boleh juga dibaca Permaisura.

3 Anak Tun Hamzah: Cucu Bendahara Seri Amar Diraja.

4 Nama aslinya Choja Baba.

5 Dengan memerintah Hang Nadim menculik tunangan Raja Pahang

6 Anak Laksamana Hang Tuah

7 Tun Fatimah : Ana Bendahara Seri Maharaja – Istri Tun Ali

8 Alfonso d De Alberkerki

9 Nama Kecilnya : Sultan Ali Jallo

10 Ibn Dato Bendahara Tun Habib (Hebab) Sri Maharaja.

11 Anak Megat Sri Rama.

12 Bernama Pedang Saurajabe.

13 Diantaranya: Batin Hitam di Senggoro; Batin Puteh di Ketam Putih; Batin Tua di Bantan.

14 Orang Laut, menyebut dirinya Duanu. Sedangkan nama lain yang diberikan orang untuk mereka: Orang Mantang, Orang Kuala, Orang Rawa, Orang Sampan.

15 Tengku Buang Asamara: Raja Muhammad, nama kecilnya

16 Lasiak: Lada dalam bahasa Batak. Suatu ekspedisi Batak pernah datang ke wilayah Sungai Jantan.

17 1746 s.d. 1765.

18 Tengku Mahkota anak Raja Kecil dari perkawinannya dengan Raja Mahbungsu (anak Sultan Abdul Jalil – Sultan Johor ke-4: anak dari Bendahara Paduka Raja), nama timangannya Tengku Buang Asmara.

19 Tak bisa berfikir jernih dan tak bisa berkata sepatah juapun.

20 Ibn Syarif Abd al-Rahman Syahab al-Din.

21 Tengku Ismail = Sultan Abdul Jalil Jalaluddin Syah.

22 Bencah Kelubi (Kelubi = Asampaya) meliputi daerah Kubang sampai ke hulu (Kuala Sungai Tapung Kiri).

23 Sena : sejenis nama pohon.

24 Dar al-Salam al-Qiyam = Negeri yang berdiri dengan keselamatan

25 Sultan = Khalifah Allah dibumi: Wakil Allah yang menaungi negeri

26 Tengku Said Abdurrahman, T.S. Ahmad, T.S. Lung Putih dan T. Hitam

27 Said Derahman – panggilan akrabnya.

28 Sultan Pelalawan yang sekaligus menjadi Raja Muda Kerajaan Siak.

29 Cik Puan berasal dari Tembelan yang Ikut Laksamana Raja Dilaut dalam menaklukkan Sambas di masa pemerintahan Assayyidis Syarif Ali Abdul Jalil Syaifuddin Baalawi, sultan yang terkenal sebagai penakluk Jajahan Duabelas.

30 Tengku Sayyid Ismail – anak saudara Sultan Ibahim yang bernama Tengku Mandah yang kawin dengan Tengku Muhammad Panglima Besar Kerajaan Siak (sekaligus menjabat Waliyul Sulthan Siak)

31 1 Februari 1858.

32 Sayyid Syarif Kasim I (Sultan Assayyidis Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin 1864 s.d. 1889) adik Sultan Syarif Ismail.

33 Panggilan akrab Syarif Hasyim: Tengku Ngah Sayyid Hasyim.

34 Latar belakang dinamakan Istana Assirayatul Hasyimiyah, adalah untuk mengingat pertalian nasab Baginda Syarif Hasyim dengan Bani Hasyim keturunan Nabi Muhammad SAW. Pembangunan Istana diserahkan kepada pemborong dari Singapura dengan nilai sebesar $ 750.000,- Disamping itu Baginda juga membangun beberapa istana di Kampung Dalam sebagai istana peraduan, antara lain bernama: Istana Tengku Yuk, Istana Tengku Bung dan Istana Encik Rafe’ah.

35 Lahir 11 Jumadil Akhir 1310 H = 1 Desember 1893.

36 Tengku Besar Sayyid Syagaff Mamanda Kersajaan, pelaksana tugas kerajaan – menjelang Syarif Kasim II dewasa.

37 Tengku Sulong Syarif Kasim II menikah dengan Syarifah Lathifah pada 27 Oktober 1912, sebelum ia ditabal menjadi Sultan. Kemudian pada 3 Maret 1915, barulah ia ditabal sebagai Sultan Siak ke-12.

38 Lathifah School = Sekolah Sulthanah (gelar permaisuri: Tengku Agung) merupakan sekolah khusus untuk kaum perempuan pribumi dengan lama pendidikan 3 tahun. Pada waktu itu setingkat dengan HIS (Hollandsche Inlansche Scholl).

39 Syarif Kasim II menikah dengan Syarifah Fadhlun pada 1929. Sedang pada 6 Juni 1930, permaisuri ditabalkan dengan gelar Tengku Mahratu.

40 Dari tahun 1929 s.d. 1950.

41 Menikah (kali ke-4) dengan Syarifah Fadhlun pada 17 Februari 1959.

42 Terjadi sekitar tahun 1603.

43 Bulan Desember 1799 VOC dihapuskan diganti dengan Perwakilan Pemerintah Kerajaan Belanda.

44 16 Januari 1761.

45 Traktak Siak ditandatangani 1858.

46 Koyan (beserta kawan-kawannya: Matan, Labe, Ponoh, dll) melakukan pemberontakan dan menyerang Polisi Belanda di Onderdistrik Merbau; 4 orang Polisi Belanda tewas termasuk Komandannya Weo Janggo.

47 Pasukan Polisi Hoofziener dipimpin oleh Eiizermann.

48 Di bawah pimpinan Asisten Residen Bengkalis Meindersma yang dibantu oleh Controleur Tebing Tinggi – Makes, membawa pasukan dengan 4 kapal (Stella, Sevia, Balam dan Kruing) untuk menyerang emberontakan Koyan, namun usahanya tidak berhasil.

49 Untuk menandatangani peraturan mengenai pemerintahan Swaprja yang dibuat Belanda, yaitu: Zelf Bestuursrcelen 1983. Haja Sultan Syarif Kasim II yang tidak mau menandatangi. Sultan diintimidasi dan ditekan sehingga akhirnya terpaksa menandatangani).

50 Guber Jendral Hindia Belanda Stakenborg Stachouver dan Letnan Jendral Teer Poorten menyerah pada tentara Jepang yang dipimpin oleh Jendral Imamura).

51 Tak seorangpun rakat Siak jadi Romusha.

52 Tenaga Badan Keamanan Sultan yang dilatih secara militer).

53 Kolonel Boath

54 Ketika itu didampingi oleh Pembesar Kerajaan: Diantaranya Wan Entol, Tengku Makmun sebagai Sekretaris Kerajaan, O.K. Jamil Kepala Kantor Istana. Sedangkan Rifa’I Yunus dan Dr. Gerard Tobing bertindak sebagai penterjemah).

55 Pada bulan September 1945.

56 Pada bulan Oktober 1945

57 OK. Jamil menemui: Residen Riau A. Malik; Ketua KNI RA. Yusuf dan Komandan TKR. Ternyata Pekanbaru lebih dahulu mengetahui berita Proklamasi secara resmi serta mendapat instruksi membentuk badan-badan yang diperlukan dalam menunjang proklamasi.

58 Komite Nasional Indonesia – Siak, dengan Ketua: Dr. Tobing; Ketua II Lilith; Anggota lainnya: Abdul Aziz, OK. Jamil dan Mohd. Noer Madjid. TKR dipimpin oleh Ilyas Haji Muhammad; PRI dipimpin oleh Tengku Mansyur Khalid; Huzbullah dipinpin oleh Osman Mahdhar.

59 Pernyataan sumpah Setia Sultan Siak Sri Indrapura mewakili segenap rakyatnya kepada pemerintah Republik Indonesia kemudian disampaikan melalui telegram ke Jakarta pada bulan Oktober itu juga)

60 Bulan Februari 1946, Sultan Syarif Kasim Dua : Sultan Siak Sri Indrapura berangkat ke Medan menemui Gubernur Sumatra: T. Muhammad Hasan, SH yang berkedudukan di Medan untuk menyerahkan kerajaan, istana dan harta kekayaannya serta pengembalian Swapraja Siak Sri Indrapura kepada Republik Indonesia)

61 Gubernur Sumatra Tengah yang berkedudukan di Bukit Tingi ketika itu adalah: Dr. M. Jamil. Sedangkan utusan yang menjemput adalah Datuk Perpatih Nan Baringek.

62 Revolusi Sosial.

63 bersama Tengku Mahratu pindah ke Aceh pada 10 Sept 1947.

64 Siak diduduki oleh NICA. Belanda membentuk Siak Raad (Dewan Siak) yang berkedudukan di Bengkalis sebagai pemerintah boneka Belanda Yang anti Republiken, Anggotanya antara lain: Tengku Abubakar, Datuk Kasim Aziz, Datuk Ahmad.

65 Diantara seruan Sultan Syarif Kasim II: 1. Supaya rakyat Siak terus berjuang untuk menegakkan dan mempertahankan Republik Indonesia; 2. Sultan Siak tidak mengakui dan tidak tahu menahu adanya Siak Raad. Dan untuk itu supaya rakyat Siak harus hati-hati dan waspada terhadap tipu daya Belanda.

66 Sultan Syarif Kasim II beserta Permaisuri Tengku Mahratu ke Yogyakarta didampingi oleh: Tuanku Mahmud Residen yang diperbantukan pada Gubernur Sumatra yang berkedudukan di Banda Aceh – Karena ketika revolusi Sosial di Medan Gubernur Sumatra hijrah ke Bukit Tinggi. Ikut pula Mendampingi Sultan ke Yogyakarta Tengku Zaini Bakri selaku Bupati Aceh pada bulan Oktober 1949).

67 27 Desember 1949.

68 Hingga tahun 1963.

69 UU No. 22 Tahun 1948.

Iklan