Assalamu’alaikum, Wr, Wb.

Dengan Bismillah sebermula kata

Allah dipuji seisi alam semesta

Taufiq dan Hidayah diharap serta

Diberikan ilham fikiranpun pokta

Beriring dengan Shalawat Salam

Kepada Muhammad Sayyid al-Anam

Berserta keluarga sahabat muhtaram

Semoga syafa’atnya melimpah alam

Kedalam syair sejarah digubah

Rangkai peristiwa terjalin warkah

Siak Sri Indrapura riwayat bertanah

Semoga kaya sebarang khazanah

Muqaddimah berupa bahagian awaliyah

Diawali dengan permulaan riwayah

Kemaharajaan Melayu zuriyat nasabiyyah

Kerajaan Siak sebagai penerus maulawiyyah

Kemudian rangkai sejarah dilanjutkan

Sebelum Siak jadi kerajaan dirawikan

Beberapa kerajaan pendahulu disebutkan

Hingga tapak kerajaan Siak didirikan

Adapun yang menjadi intinya syair

Sejarah kerajaan Siak seluruhnya terukir

Para Sultan memerintah gilir bergilir

Dari yang pertama hinggalah ke akhir

Setelah berakhir zaman kerajaan

Dilanjutkan peri penjajah kemanusiaan

Hinggalah sampai era kemerdekaan

Sejarah perjuangan digambar berkemuliaan

Untaian syair dilengkapkan fakta

Pembangunan Siak wathan tercinta

Adat budaya senipun ada beserta

Petatah petitih serta ungkapan kata

Syair ditutup dengan kamilah

Bahagian akhir berupa khatimah

Selesailah sudah syair digubah

Semoga kaya sebarang khazanah

Al-Hamdulillah penutup kitab

Tamatlah syair khatam beradab

Allahu a’lam bi al-shawab

Wa Ilaihi al-marji’ wa al-ma’ab.

Iklan